Ogłoszenia

XV Niedziela Zwykła 15.08.2018 ì

 1. W poniedziałek, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. OO Karmelici zapraszają na Msze św. w godzinach przedpołudniowych jak  i na uroczystą sumę odpustową na godz. 18.00. Po każdej Mszy św. będzie możliwość przyjęcia Szkaplerza świętego.
 1. Trwają zapisy na sierpniową pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Istnieje także możliwość złożenia intencji i wsparcia funduszu „Idę z Tobą”. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
 1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Gościa niedzielnego i Niedzieli. Niech dobra lektura pomaga nam w kształtowaniu postawy chrześcijańskiego życia.

 Słowo życia

Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął i rozsyłać.

Oni wyszli i wzywali do nawrócenia

Bóg wybrał nas w Chrystusie, abyśmy głosili dzieła Jego potęgi i nieśli ludziom pokój i nadzieję. Nie bójmy się pójść za wezwaniem Pana, bo Jego łaska jest zawsze z nami.

Niech On przeniknie nasze serca swoim światłem i niech nam błogosławi, abyśmy byli pokornymi i wiarygodnymi głosicielami Jego Ewangelii.

XIV Niedziela Zwykła 08.07.2018 ì

 1. We wtorek, 3 lipca, w naszym sanktuarium, celebrowaliśmy główne uroczystości Maryjne w 69 rocznicę „cudu lubelskiego”. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy także wszystkim, którzy przez Dni Maryjne uczestniczyli w nabożeństwach oraz trwali na modlitwie, wszystkim pielgrzymom za udział w centralnej uroczystości na placu Katedralnym, oraz wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości.
 2. Trwają zapisy na 40 pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Jak co roku można także wesprzeć fundusz pielgrzymkowy „Idę z Tobą”. Zgłoszenia i zapisy w kancelarii parafialnej.
 3. 0d 7 do 15 lipca Karmelici Bosi z klasztoru przy ul. Świętoduskiej, zapraszają na nowennę przed Świętem Matki Bożej Szkaplerznej, codziennie o godz. 11.30 i 18.00.
 4. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu Msze święte w dni zwykłe odprawiane są o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

 

Słowo życia:

Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali

Ewangelia Jezusa zdobywa nas szczególnie wtedy, gdy doświadczamy własnej słabości i upokorzenia. Kruszy twardość naszych serc i otwiera je na moc Ducha Świętego.

Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas, abyśmy uwierzyli w przemieniającą moc Ewangelii i byli jej świadkami.

XIII Niedziela zwykła 1.07.2018 ì

 1. Komunikat Metropolity Lubelskiego.
 2. We wtorek, 3 lipca w uroczystość odpustową, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali o godz. 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30. Na placu Katedralnym o godz. 18.30 odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. W modlitewnym czuwaniu będziemy witali przybywających pielgrzymów. Tuż przed godziną. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z cudownym obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Żmigród, Bernardyńską, Miedzianą, Prymasa Wyszyńskiego, Królewską na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece. W kruchcie katedry można  nabyć program uroczystości jak i teksty liturgiczne z rozważaniami różańcowymi na dzień odpustu.
 3. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe zaprasza na tegoroczną, 40. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
 4. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od środy będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych sprawowanych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

Słowo życia:

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka

i uczynił go obrazem swej własnej wieczności

 

Jezus Chrystus, Pan życia i śmierci, jest obecny w swoim Kościele. Każdy, kto uwierzy w Niego, doświadczy Jego niezwykłej mocy, która otwiera serca na potrzeby braci i ratuje życie aż na wieczność.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy żyjąc dla innych, podążali ku pełni życia, która jest w Nim.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24.06.2018 ì

 1. W piątek, 29 czerwca rozpoczynamy w naszym sanktuarium przygotowania do uroczystości odpustowych. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Witaj Królowo to temat rozważań rekolekcyjnych prowadzonych przez księdza Józefa Maciąga z okazji 30. rocznicy koronacji Obrazu. Tego dnia, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne. W dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień rekolekcji, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie, którą można nabyć w kruchcie katedry.
 2. W piątek o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych księży solenizantów: ks. Piotra Sikory, ks. Piotra Skwiry i ks. Pawła Grzebalskiego. Następnie zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii św. Rodziny w Lublinie. O godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz indywidualne kapłańskie błogosławieństwo pielgrzymów.

 

Słowo życia:

 Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę

 

Dziękujemy Bogu za powołanie Jana Chrzciciela, który przygotował Chrystusowi drogę do ludzkich serc.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli czytelnym znakiem Bożej obecności w świecie i abyśmy swoim życiem wskazywali innym drogę do Chrystusa.