Ogłoszenia

XXV Niedziela zwykła 22.09.2019 ì

 1. W ostatnich latach Kościół w Polsce ukazuje wartość sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Stąd wspólnie podejmowaliśmy rozważania na temat dwóch pierwszych sakramentów. Od tego roku skupimy się na temacie Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i kształtującej nasze życie. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników. W najbliższych dniach przyniosą do naszych domów list Z Maryją ku wspólnocie.
 2. W sobotę, 28 września o godz. 15.00 po raz 11. odmawiana będzie na ulicach miast Koronka do Bożego Miłosierdzia. „Iskra Bożego Miłosierdzia” rozpala kolejne miasta i miejscowości w Polsce i świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na ulicach Lublina. Pamiętajmy w modlitwie o księdzu biskupie Ryszardzie Karpińskim, gdyż w tym dniu przypada 34. rocznica jego święceń biskupich.
 3. Przyjmujemy zgłoszenia młodzieży na roczne przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rodziców dzieci klas III również prosimy o zgłaszanie swoich dzieci do udziału w przygotowaniu do I Komunii świętej. Zapisy do końca września w kancelarii parafialnej.

Słowo życia

Nie możecie służyć Bogu i mamonie

 

Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, dlatego walczy o serce każdego człowieka, aby całe było wolne dla Niego. Stawia nas w sytuacjach wyboru między Nim a przywiązaniem do ludzi i do rzeczy, oczekując że przylgniemy całkowicie do Niego i będziemy sprawiedliwi i miłosierni wobec braci.

Trwajmy przed Panem na modlitwie i prośmy Go, aby pobłogosławił nasz trud zdobywania każdej chwili życia dla wieczności.

XXIV Niedziela zwykła 15.09.2019 ì

 1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Polsce obchody IX Tygodnia Wychowania pod hasłem: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1,38) Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Przez cały tydzień w naszym sanktuarium, będziemy się modlić, o łaskę żywej wiary dla młodych.
 2. Jutro podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 3. W środę przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, a w sobotę święto świętego Mateusza Apostoła.
 4. Uczniowie VIII klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
 5. W przyszłą niedzielę odbędzie się zebranie wszystkich łączników. Celem spotkania jest omówienie programu nowego roku duszpasterskiego. Łącznicy otrzymają także list do parafian przygotowujący najbliższe wydarzenie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.
 6. W kruchcie katedry będzie można złożyć ofiarę na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu.

 

 

Słowo życia

 

Trzeba weselić się i cieszyć z tego, że brat twój

był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się

 

 

Bogu, Królowi wieków, cześć i chwała za łaskę miłosierdzia, której dostępują w Jezusie Chrystusie ludzie pokorni i skruszeni w sercu. Oni są radością Boga, bo może zanurzać ich w oceanie swojego miłosierdzia i stwarzać na nowo.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy pokładali naszą ufność w Jego miłosierdziu i wypraszali je dla całego świata.

XXIII Niedziela zwykła 8.09.2019 ì

 1. Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejny rok realizacji soborowej odnowy parafii. Hasłem tego roku duszpasterskiego jest „Eucharystia – celebrowana tajemnica wiary”. Nad realizacją programu odnowy czuwa Parafialny Zespół Koordynacyjny, do którego należą przedstawiciele siedmiu rejonów parafii oraz księża. Najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się w czwartek o godz. 20.00.

 

 1. Uczniowie VIII klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Na listę kandydatów zostaną zapisani uczniowie mieszkający na terenie naszej parafii uczęszczający nie tylko do Szkoły Podstawowej nr 24, ale także do innych szkół, również ze szkół ponadpodstawowych. Prosimy także rodziców dzieci klas III, by zapisywali swoje dzieci na listę przygotowujących się do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.

 

 1. W sobotę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00, natomiast w bazylice ojców dominikanów o godz. 17.00 zostanie odprawiona Mszy św. a po niej wyruszy procesja na Plac po Farze. Niech to modlitewne wydarzenie jednoczy nas wokół krzyża i umacnia wiarę.

 

 1. Dziękujemy ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu za wygłoszone słowo i zachęcamy do wsparcia naszego lubelskiego hospicjum.

 

Słowo życia

 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada,

 nie może być moim uczniem

 

Bóg pragnie, aby nasze serca były wolne dla Niego. Miłość do drugiego człowieka i do rzeczy tego świata nie może nam Go przesłaniać.

Niech Boże błogosławieństwo będzie nad nami, abyśmy zdobyli taką mądrość serca, która w imię miłości prawdziwej nie lęka się krzyża.

XXII Niedziela zwykła 1.09.2019 ì

 1. Skończyły się wakacje. Dzieci i młodzież przystępują do nowych zajęć w szkołach. Rozpoczynamy ten nowy rok szkolny z Bogiem. W poniedziałek zapraszamy młodzież na Mszę świętą o godz. 8.00 lub 9.00, dzieci – na czwartek o godz. 9.00.
 2. Powracamy też do przedwakacyjnego porządku odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe, a mianowicie: o godz. 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30, 9.00 oraz 19.00.
 3. We wtorek, 3 września, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom będą przewodniczyć siostry Loretanki z racji zbliżającego się wspomnienia ich założyciela bł. Ignacego Kłopotowskiego.
 4. W tym tygodniu wypada I Piątek. Msza święta z udziałem dzieci będzie o godz. 17.00, godzinę wcześniej – spowiedź.

 

Słowo życia

 

O ile jesteś wielki, o tyle uniżaj się, a znajdziesz łaskę u Pana

 

Wielkość i potęgę Boga chwalą ludzie pokorni. Oddają się do dyspozycji Boga, w Nim pokładają całą swoją ufność, a logika służby drugiemu człowiekowi staje się stylem ich życia.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy każdego dnia w pokorze serca zbliżali się do Niego i uczyli się kochać i służyć.