Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021 ì

 1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. W niedzielę podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne, zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń w kruchcie katedry.
 2. W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będziemy odprawiali w porządku świątecznym. Pierwszą o godz. 7.00 następnie o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz po południu o godz. 17.00 i 19.00. Po każdej Mszy świętej będzie okazja do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
 3. Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę Męki Pańskiej. Przyjdźmy do świątyni z palmami w ręku, uczcijmy Chrystusa, który na krzyżu zakrólował nad światem. Mszy świętej o godz. 11.30 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik.
 4. Jako wyraz solidarności z biednymi, Caritas rozprowadza paschalne baranki z czekolady oraz małe świece paschalne. Fundusze uzyskane z tego dzieła będą wykorzystane jako pomoc najuboższym.

 

 

 

Słowo życia

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

 

Chrystus Pan przyjmuje śmierć krzyżową, bo w niej jest moc naszego odkupienia. Otwórzmy się na jej działanie w tym świętym czasie rekolekcji, a powstanie w nas nowy człowiek, który będzie gotowy tracić swe życie, by zachować je na życie wieczne.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy z nową mocą doświadczyli Jego przyjaźni i odnowili swoje przymierze z Nim.

IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 ì

 1. We wtorek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 2. W piątek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze święte o godz. 9.00 i 19.00 oraz na drogę krzyżową „ze św. Józefem” o godz. 18.00. Tego dnia nastąpi inauguracja zapowiedzianego przez papieża Franciszka Roku Rodziny, poświęconego refleksji nad adhortacją o miłości w rodzinie Amoris laetitia. Zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w czerwcu 2022.
 3. W piątek członkowie Ruchu Światło – Życie organizują ulicami Starego Miasta drogę krzyżową w intencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Początek o godz. 17.00 na placu Katedralnym, zakończenie Eucharystią o godz. 19.00 w katedrze.
 4. Organizujemy rekolekcje dla małżeństw, które odbędą się w Dąbrowicy k. Lublina w dniach 9 – 11 kwietnia. Szczegóły na plakacie w kruchcie katedry.
 5. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 24 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi karmelita o. Piotr Nyk.
 6. Jako wyraz solidarności z biednymi, Caritas rozprowadza paschalne baranki z czekolady oraz  małe świece paschalne. Fundusze uzyskane z tego dzieła będą wykorzystane jako pomoc najuboższym.
 7. Za chwilę będziemy zaproszeni, by podejść przed Ikonę Chrystusa i wyznać za świętym Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”, powierzając Bogu swoje życie. Można wziąć tekst rachunku sumienia, który może być pomocą w przygotowaniu do wielkanocnej spowiedzi.

 

Słowo życia

 

Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził,

 lecz aby go zbawił

 

Bóg objawia nam w krzyżu Chrystusa niewyczerpane skarby swojego miłosierdzia. Otwiera je dla tych, którzy w pokorze serca przychodzą do Niego i w głębi Jego spojrzenia dostrzegają odbicie własnego życia.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy na drodze wielkopostnej pokuty mieli odwagę otworzyć przed Nim nasze serca, by je mógł napełnić miłością, która jest potężniejsza od każdego grzechu.

III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 ì

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Od środy rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Józefa.
 2. Za tydzień przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, którego celem jest ożywienie wiary w obecność Boga w świętych znakach liturgii. Każda niedziela jest Dniem Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje.
 3. Otrzymaliśmy prośbę od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 o podanie następującej informacji: do 12 marca trwa rekrutacja dzieci mieszkających w obwodzie naszej Szkoły, zaś od 22 do 29 marca mieszkających poza obwodem. Więcej szczegółów znajdziemy na plakacie w kruchcie katedry.

 

Słowo życia:

Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie

 

Chrystus Pan, na drodze wielkopostnej pokuty, pragnie uczynić każdego z nas żywą świątynią Boga, w której będzie On nieustannie kochany i adorowany. On ma moc to uczynić, nawet wtedy, gdy nasze serca są sprofanowane przez grzech.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, kontemplujmy cierpiące oblicze Chrystusa i otwierajmy się na uzdrawiające działanie Jego miłości.

II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021 ì

 1. Za dwa tygodnie przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, którego tematem będzie „Niedziela – świętowaniem Dnia Chrystusa”. Program wszystkich wydarzeń znajdziemy w kruchcie katedry.
 2. W środę, wypada 3 dzień miesiąca. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Wielkopostne czuwanie.
 3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Msza święta z udziałem dzieci o godz. 17.00. Spowiedź od godz. 16.00.
 4. Trwa święty czas Wielkiego Postu. Jego istotą ma być nawrócenie, które dokonuje się w naszym wnętrzu, a nie tylko w sferze zwyczaju. Takiemu nawróceniu służą między innymi rekolekcje. Rozpoczną się one w V niedzielę Wielkiego Postu.
 5. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy codziennie o godz. 18.30 zaś Drogę Krzyżową w piątek o godz. 18.00.
 6. Informujemy, że Obraz Matki Bożej Płaczącej został przewieziony do pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Tam zostanie poddany konserwacji. W tym tygodniu rozpoczną się prace przy ołtarzu, których celem jest wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych. Zakończenie prac planowane jest do Świąt Wielkanocnych. W katedrze pozostała kopia obrazu.
 7. Dziękujemy o. Rafałowi za wygłoszone Słowo i podzielenie się doświadczeniem pracy na Wschodzie. Zachęcamy do duchowego i materialnego wsparcia.
 8. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki z przeznaczeniem na Krajowy Fundusz Misyjny Ad Gentes.

 

Słowo życia

To jest mój Syn umiłowany,

Jego słuchajcie

Na drodze wielkopostnej pokuty, Pan Jezus wprowadza nas na Górę Tabor, którą dla nas jest każda Eucharystia, aby formować nas, swoich uczniów. Każdy, kto razem z Nim dźwiga krzyż swoich codziennych obowiązków, doświadczy też mocy Jego zmartwychwstania.

Niech Bóg nam błogosławi i umacnia nas w wierności i miłości, która jest gotowa składać siebie w ofierze.