Ogłoszenia

I Niedziela Adwentu ì

 1. Adwent zaprasza nas do czuwania i gotowości, gdyż Pan jest blisko. Wzorem czuwania jest Maryja, symbolami świeca roratnia i wieniec adwentowy. Msze św. roratnie będziemy odprawiać w dni powszednie o godz. 6.15. Roraty z udziałem dzieci we wtorki i czwartki. Po liturgii śniadanie dla dzieci.
 2. Lista kandydatów do Rady Duszpasterskiej znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie parafii. Wybory w przyszłą niedzielę. Za tydzień także pierwsze wydarzenie w nowym roku duszpasterskim.
 3. Dziś o 16.00 odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego oraz łączników, którzy otrzymają pobłogosławione opłatki wigilijne. Opłatek zostanie dostarczony do naszych domów, można go będzie otrzymać w zakrystii lub kancelarii. Osoby roznoszące opłatki będą posiadały specjalne upoważnienie.
 4. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Msza św. z udziałem dzieci o godz. 17.00. Spowiedź od 16.30.
 5. W sobotę 3 grudnia o godz. 19.00 czuwanie Maryjne, które poprowadzą wierni z parafii Wojciechów.
 6. Od piątku do niedzieli trwać będzie święto patronalne Ruchu Światło-Życie, połączone z jubileuszem 50-lecia Ruchu w Archidiecezji Lubelskiej. W ramach obchodów Msze św. w sobotę o godz. 12.00 i niedzielę o 11.30 będą odprawiane przez biskupów naszej diecezji.
 7. 4 grudnia o godz. 14.00 na Rynku Starego Miasta rozpocznie się orszak św. Mikołaja. Więcej informacji na plakatach oraz na stronie internetowej wydarzenia.
 8. Do kupienia, oprócz prasy katolickiej, jest śpiewnik kolędowy wraz z dwoma płytami CD w cenie 13 zł.
 9. Jak co roku w Adwencie istnieje możliwość wsparcia dzieci ze Starego Miasta. Na wieńcu adwentowym umieszczone są aniołki z imieniem i wiekiem dziecka, dla którego można przygotować świąteczną paczkę. Podpisane imieniem dziecka paczki, składamy pod wieńcem do III Niedzieli Adwentu.
 10. W kruchcie katedry można nabyć „Świecę Caritas”. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczane na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie obiadów w szkołach.
 11. W przyszłą niedzielę kiermasz kartek i pierników świątecznych przygotowanych przez dzieci i rodziców. Ofiarami wspieramy organizację zimowiska dla dzieci z naszej parafii.
 12. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na Seminarium Duchowne w Lublinie. Uzupełnijmy je darem modlitwy o powołania i za powołanych.

Słowo życia:

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie.

Pan niech potęguje waszą wzajemną miłość

Wchodzimy w czas Adwentu z ożywioną miłością i nadzieją, które wyrażają się w uwielbieniu i błaganiu przychodzącego Pana oraz w okazywaniu sobie nawzajem miłości. Prośmy Pana, aby nam błogosławił i doprowadził do końca dzieło uświęcenia, które w nas rozpoczął i zachował je na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa.

27 listopada 2022 r.

Uroczystość Chrystusa Króla ì

 1. Dziękujemy ks. prałatowi Tadeuszowi Smerczyńskiemu za posługę Słowa Bożego. Po zakończonej liturgii w kruchcie katedry będzie możliwość materialnego wsparcia jego posługi misyjnej w Kazachstanie.
 2. Przypominamy o wyborach do Rady Duszpasterskiej. Trwa etap zgłaszania kandydatów. Propozycje składamy na piśmie, przekazując dane kandydatów księdzu proboszczowi lub innym kapłanom. Członkami rady mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i są znani z życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 listopada br. 27 listopada będzie ogłoszona lista kandydatów, zaś wybory do Rady odbędą się w niedzielę 4 grudnia.
 3. We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu, muzyki i muzyków sakralnych. Z tej okazji zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.00 na koncert w wykonaniu Chóru Archikatedry Lubelskiej pod dyrekcją Grzegorza Pecki oraz organisty Stanisława Maryjewskiego. Wdzięczną modlitwą ogarniamy tych, którzy pomagają nam w przeżywaniu liturgii.
 4. W piątek o godz. 10.30 będzie odprawiona Msza św. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego oraz wszystkich łączników, którzy otrzymają pobłogosławione opłatki wigilijne. W najbliższych dniach zostaną one dostarczone do naszych domów. Osoby roznoszące opłatki będą posiadały upoważnienie do przyjmowania dobrowolnych ofiar przeznaczonych na potrzeby parafii.
 6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres adwentu. Taca będzie przeznaczona na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.

 

Słowo życia

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Jezus króluje z krzyża, który jest świadectwem Prawdy. Każdy, kto ją odkrywa i żyje dla niej, idzie za Chrystusem i ogłasza Jego Królestwo.

Prośmy o błogosławieństwo, aby chwała i moc Chrystusa objawiały się w naszym życiu.

20 listopada 2022 r.

XXXIII Niedziela zwykła ì

 1. Dzisiejsza niedziela to obchodzony pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) Światowy Dzień Ubogich. Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje z tej racji spotkanie dla osób ubogich o godz. 12.00 przy al. Unii Lubelskiej 15. W programie Msza święta, obiad i wspólne spędzenie czasu. Ofiary zebrane dziś do puszek przekażemy do Caritas na pomoc osobom bezdomnym.
 2. W środę 16 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Mieczysław Cisło udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 3. W czwartek o godz. 19.45 odbędzie się Szkoła Słowa Bożego prowadzona przez ks. prof. Mirosława Wróbla. Zapraszamy.
 4. W najbliższą sobotę 19 listopada o godz. 11.30 Msza święta z obłóczynami alumnów III roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Podczas Mszy św. o godz.19.00 wystąpi chór Pueri Cantores Lublinenses.
 5. Przyszła niedziela jest Uroczystością Chrystusa Króla. Gościć będziemy ks. prałata Tadeusza Smerczyńskiego, który podzieli się doświadczeniem pracy misyjnej w Kazachstanie.
 6. Zachęcamy do zainteresowania się Programem Caritas Polska: „Rodzina Rodzinie”, który w nowej odsłonie ma na celu objęcie pomocą finansową ponad 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. Pomoc świadczona jest w miejscu przebywania tych rodzin na Ukrainie. Caritas Polska wspiera już w ten sposób rodziny z innych terenów objętych wojną w Syrii, Strefie Gazy, Libanie czy Iraku. Szczegóły na stronie internetowej: caritas.pl/rodzina lub pod numerem telefonu: +48 797 970 498.

Słowo życia

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Chrześcijanin nie pyta kiedy nadejdzie dzień sądu Bożego, bo wie że dokonuje się on codziennie. Cierpliwie i wiernie wypełnia swoje obowiązki powierzając się Bogu i licząc na Jego łaskę.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, uczmy się przyjmować z wdzięcznością każdy nowy dzień i czynić go cząstką naszej wieczności.

13 listopada 2022 r.

XXXII Niedziela zwykła ì

 1. W związku z Dekretem Metropolity Lubelskiego zarządzającym wybory do parafialnych rad duszpasterskich, przypominamy iż rada ta jest ciałem doradczym, które czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego wspólnoty parafialnej. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do rady na piśmie. Kartki z danymi kandydatów należy przekazać księdzu proboszczowi lub innym kapłanom. Członkami rady mogą być jedynie pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i są znani z życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 listopada br.
 2. W poniedziałek o godz. 19.00 Arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczyć będzie Mszy świętej z nieszporami w intencji zmarłych biskupów i kapłanów.
 3. W środę przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 4. W piątek 11 listopada – Święto Niepodległości Ojczyzny. O godz. 10.00 Metropolita Lubelski odprawi Mszę świętą z udziałem przedstawicieli władz miasta, szkół, kombatantów i związków zawodowych. Na ten dzień ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
 5. Ofiary złożone dziś na tacę są przeznaczone na wsparcie budowanych na terenie diecezji nowych kościołów. Serdeczne Bóg zapłać!
 6. W kościele św. Piotra (dawniej jezuickim, naprzeciw archikatedry) w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 odbywają się katechezy dla dorosłych i młodzieży. Członkowie wspólnot neokatechumenalnych, którzy głoszą te katechezy chcą skierować słowo zaproszenia.

Słowo życia

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;

wszyscy bowiem dla Niego żyją

W życiu i śmierci należymy do Boga. Tylko ten, kto jest wierny Bogu, zmartwychwstanie do nowego życia, które nigdy się nie skończy.

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas, abyśmy nie ulegali pokusie życia bez Boga, ale w Nim odnajdywali najgłębszy sens naszych działań.

6 listopada 2022 r.