Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018 ì

 1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. W niedzielę podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne, zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń w kruchcie katedry.
 2. Jutro obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Karmelici Bosi zapraszają na uroczystą Mszę świętą na godz. 18.00.
 3. W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego, zaś w piątek o godz. 20.00 zapraszamy na oratorium „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu” Josepha Haydna.
 4. Rekolekcje dla pracowników służby zdrowia odbędą się w kościele św. Wojciecha na Podwalu od poniedziałku do środy o godz. 18.00.
 5. Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę Męki Pańskiej. Przyjdźmy do świątyni z palmami w ręku, uczcijmy Chrystusa, który na krzyżu zakrólował nad światem. Niedziela Palmowa obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Główne uroczystości w Lublinie rozpoczną się już w piątek drogą krzyżową na Majdanku o godz. 18.00. W niedzielę o godz. 12.30 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne, po nim procesjonalnie młodzi przejdą do katedry. Tutaj o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Szczegółowy program znajdziemy na plakacie w kruchcie katedry.
 6. Młodzież z KSM rozprowadza przed katedrą palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele Stowarzyszenia.

 

 

Słowo życia

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

 

Chrystus Pan przyjmuje śmierć krzyżową, bo w niej jest moc naszego odkupienia. Otwórzmy się na jej działanie w tym świętym czasie rekolekcji, a powstanie w nas nowy człowiek, który będzie gotowy tracić swe życie, by zachować je na życie wieczne.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy z nową mocą doświadczyli Jego przyjaźni i odnowili swoje przymierze z Nim.

III Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 ì

 1. Dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego. On jest źródłem radości, jest przy nas i broni nas przed samooskarżaniem się – „duchowym śmietnikiem”, które zamyka nas na miłosierdzie Boże, a otwiera na oskarżenia Złego. Niech to dzisiejsze wydarzenie parafialne stanie się w nas trwałą postawą przywoływania Ducha Świętego Parakleta we wszystkich sytuacjach, w których pomimo spowiedzi wciąż czujemy się oskarżani.
 2. W sobotę, 17 marca w przeddzień rekolekcji zapraszamy na godz. 20.00 na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy artystycznej z parafii Dąbrowica oraz chóru „Szczygiełki” z Poniatowej.
 3. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy, 21 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego naszej Kurii Metropolitalnej. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę, a już dziś znajdziemy go na tablicy ogłoszeń.

 

Słowo życia

 Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził,

 lecz aby go zbawił

 

 

Bóg objawia nam w krzyżu Chrystusa niewyczerpane skarby swojego miłosierdzia. Otwiera je dla tych, którzy w pokorze serca przychodzą do Niego i w głębi Jego spojrzenia dostrzegają odbicie własnego życia.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy na drodze wielkopostnej pokuty mieli odwagę otworzyć przed Nim nasze serca, by je mógł napełnić miłością, która jest potężniejsza od każdego grzechu.

III Niedziela Wielkiego Postu 04.03.2018 ì

 

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Od soboty rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Józefa.
 2. Już w najbliższy piątek 9 marca po raz czwarty wyruszy z Lublina Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się Mszą  świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika w  archikatedrze o godz. 19.00. Chętni mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową. Szczegóły na plakatach.
 3. Za tydzień przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, w czasie którego będziemy zaproszeni do odkrywania obecności Ducha Świętego Parakleta, który przypomina nam, że pomimo naszych grzechów i oskarżeń Szatana należymy do Boga.
 4. Dziękujemy o. Rafałowi za podzielenie się doświadczeniem pracy na Ukrainie i prosimy o wsparcie duchowe i materialne.

 

 

Słowo życia:

Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie

 

Chrystus Pan, na drodze wielkopostnej pokuty, pragnie uczynić każdego z nas żywą świątynią Boga, w której będzie On nieustannie kochany i adorowany. On ma moc to uczynić, nawet wtedy, gdy nasze serca są sprofanowane przez grzech.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, kontemplujmy cierpiące oblicze Chrystusa i otwierajmy się na uzdrawiające działanie Jego miłości

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2018 ì

 1. Już za dwa tygodnie przeżywać będziemy następne wydarzenie, w czasie którego będziemy zaproszeni do odkrycia kolejnej prawdy o nieznanym Bogu, o Duch Świętym Paraklecie. Refleksje na ten temat znajdziemy w najnowszym numerze listu do parafian Z Maryją ku wspólnocie, który w najbliższych dniach będzie dostarczony do naszych domów. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników.
 2. W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego.
 3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Msza święta z udziałem dzieci o godz. 17.00. Spowiedź od godz. 16.00.
 4. W sobotę, wypada 3 dzień miesiąca. Zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą przedstawiciele bractwa im. Ks. Zielińskiego z Kraśnika.
 5. Trwa święty czas Wielkiego Postu. Jego istotą ma być nasze nawrócenie, które dokonuje się w naszym wnętrzu, a nie tylko w sferze zwyczaju. Takiemu nawróceniu służą między innymi rekolekcje. Rozpoczną się one w V niedzielę Wielkiego Postu. Polecamy już dziś przewodnik na drogach wielkopostnej przemiany – Nawracam się, pomimo…Są to krótkie rozważania niedzielnych czytań oraz propozycje zadań prowadzących do zmiany myślenia i działania.
 6. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy codziennie o godz. 18.30 zaś na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 18.00.
 7. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki z przeznaczeniem na Krajowy Fundusz Misyjny Ad Gentes.

 

Słowo życia

To jest mój Syn umiłowany,

Jego słuchajcie

Na drodze wielkopostnej pokuty, Pan Jezus wprowadza nas na Górę Tabor, którą dla nas jest każda Eucharystia, aby formować nas, swoich uczniów. Każdy, kto razem z Nim dźwiga krzyż swoich codziennych obowiązków, doświadczy też mocy Jego zmartwychwstania.

Niech Bóg nam błogosławi i umacnia nas w wierności i miłości, która jest gotowa składać siebie w ofierze.