Ogłoszenia

XXIV Niedziela zwykła ì

 1. W poniedziałek przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Główna Msza święta z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki o godz. 10.30, zaś wieczorem, podczas Mszy świętej o godz. 19.00, ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 2. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. O. Pio.
 3. Gimnazjaliści III klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
 4. Informujemy, że wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy nowy cykl nauk przedmałżeńskich, które będą odbywały się przez pięć kolejnych sobót. Początek: 7 października o godz. 10.00. Spotkania będą prowadzone metodą warsztatową. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 5. Z wielką radością rozpoczynamy kolejny rok odnowy naszej parafii. Zgodnie z zaplanowanymi na ten czas wydarzeniami, będziemy chcieli lepiej poznawać Osobę Ducha Świętego. Mamy również nadzieję, że podejmowane w kościele inicjatywy będziemy mogli głębiej przeżywać podczas spotkań w grupach sąsiedzkich. Tematem pierwszego wydarzenia, które odbędzie się  1 października jest: Owoce Ducha – drogą poznania Osoby Ducha Świętego. W najbliższych dniach łącznicy dostarczą do naszych domów list do parafian „Z Maryją ku wspólnocie”.
 6. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złoży ofiarę do puszki na rzecz ewangelizacji w środkach społecznego przekazu.

 

Słowo życia

 

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz nieustannie obdarza nas łaską i zmiłowaniem. Żyjemy dla Boga, gdy z serca przebaczamy naszym braciom. Umocnieni Bożym błogosławieństwem trwajmy w Chrystusie i razem z Nim uczmy się kochać ludzi wybaczając im ich przewinienia.

XXIII Niedziela zwykła 10.09.2017 ì

 1. W czwartek, 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek wspomnienie NMP Bolesnej. Główna Msza święta w kościele ojców dominikanów w czwartek o godz. 17.00.
 2. Gimnazjaliści III klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Na listę kandydatów zostaną zapisani uczniowie mieszkający na terenie naszej parafii uczęszczający nie tylko do Gimnazjum przy ul. Farbiarskiej, ale także do innych gimnazjów i szkół licealnych. Rodziców dzieci klas III również prosimy o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii św. Zapisy będą trwały do końca września.
 3. W sobotę o godzinie 10.00 w zakrystii odbędzie się spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapraszamy ministrantów oraz wszystkich chętnych chłopców, którzy chcieliby włączyć się do służby przy ołtarzu.
 4. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie łączników.

 

Słowo życia

Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie

Idź i upomnij go w cztery oczy

 

Jeśli wierzymy, że Chrystus jest pośród nas i prowadzi nas w Duchu Świętym do Ojca, to nie może nam być obojętny drugi człowiek, który wszedł na drogę zła. Najszczerszym pragnieniem miłości wobec niego jest braterskie upomnienie, które otwiera ludzi na siebie i pomaga przyjąć Boże przebaczenie

Niech  Bóg nam błogosławi, abyśmy żyli w miłości wzajemnej, która potrafi upominać i przyjmować napomnienia.

XXII Niedziela zwykła 3.09.2017 ì

 1. Z racji trzeciego dnia miesiąca zapraszamy dziś na wieczorne czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii
 2. Skończyły się wakacje. Dzieci i młodzież przystępują do nowych zajęć w szkołach. Rozpoczynamy ten nowy rok szkolny z Bogiem: W poniedziałek zapraszamy młodzież na Mszę świętą o godz. 8.00 lub 9.00, dzieci w piątek na godz. 10.00.
 3. W czwartek o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
 4. W piątek przypada święto Narodzenia NMP. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, następnie o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz o godz. 17.00 i 19.00. Tego dnia podczas wszystkich Mszy świętych odmówimy Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.
 5. W piątek i sobotę nasze sanktuarium będzie gospodarzem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Niewidomych i Niedowidzących. Początek spotkania: piątek, 8 września, o godz. 13.30. Po Mszy świętej o godz. 17.00 goście zostaną zawiezienie na noclegi. W sobotę program rozpoczyna się już o godz. 9.00. Uwaga! Nie będzie Mszy świętej o godz. 9.00 tylko uroczysta, pod przewodnictwem Pasterza Archidiecezji o godz. 12.00. Potem goście odjeżdżają do swych domów.
 6. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na Fundusz Wspierana Nauki Chrześcijańskiej.

 

Słowo życia

 

Jeśli kto chce pójść za Mną,

 niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje

 

Chrystus zaprasza nas na drogę codziennego dźwigania krzyża, aby Jego życie objawiło się w nas i dokonał się cud zmartwychwstania. Kto straci swe życie dla Jezusa, ten je znajdzie i przyprowadzi do Niego wielu.

Niech Bóg przenika nasze serca swoim światłem i nam błogosławi, abyśmy byli zawsze gotowi do ofiary i poświęcenia dla Niego.

XXI Niedziela zwykła 27.08.2017 ì

 1. Zaproszenie Metropolity Lubelskiego.
 2. W czwartek, z okazji Dnia Solidarności i Wolności, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi w archikatedrze o godz. 19.00 Mszę świętą w intencji żyjących i zmarłych, którzy brali udział w ruchu solidarnościowym na rzecz wolności Ojczyzny.
 3. Od piątku, 1 września, powracamy też do przedwakacyjnego porządku odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe, a mianowicie: o godz. 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30, 9.00 oraz 19.00. Pierwszego września to także I Piątek miesiąca. Msza święta z udziałem dzieci będzie o godz. 17.00, godzinę wcześniej – spowiedź.
 4. W dniach 2 i 3 września odbędą się uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Tradycyjnie już mieszkańcy Lublina, w przeddzień uroczystości, udają się w pieszej pielgrzymce do Wąwolnicy. W sobotę o godz. 6.30 będzie odprawiona Msza święta, a po niej wyjście na szlak pielgrzymi do Wąwolnicy. Zapraszamy! Szczegółowy program uroczystości znajdziemy w kruchcie katedry.
 5. Przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz potrzebujących dzieci. Caritas organizuje akcję: Tornister pełen uśmiechu.

 

 

Słowo życia:

 

Całemu światu głoście Ewangelię

 

Bóg kocha wszystkich ludzi i wszystkich pragnie doprowadzić do prawdy i zbawienia. Nieśmy tę radosną wiadomość naszym braciom, obdarowani błogosławieństwem Pana i Boga.