Ogłoszenia

I Niedziela adwentu 29.11.2020 ì

 1. W czwartek, 3 grudnia, na wieczornym czuwaniu zgromadzą się kapłani, by pod przewodnictwem Pasterza Archidiecezji modlić się w intencji Kościoła. Wzorem czuwania jest Maryja, której obecność przypomina nam świeca roratnia. Chcemy naśladować Maryję, dlatego każdego dnia o godz. 6.15 będziemy odprawiali Mszę świętą ku czci Matki Bożej zwaną roratami. Dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek również na godz. 6.15. Po Mszy świętej w sali obok kancelarii dzieci będą mogły otrzymać pakiet śniadaniowy.
 2. W piątek 4 grudnia o godz. 10.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą w intencji górników, z racji ich patronalnego święta. Jest to również I Piątek miesiąca. Mszę świętą z udziałem dzieci odprawimy o godz. 17.00.
 3. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do organizowania paczek świątecznych dla dzieci Starego Miasta. Na wieńcu adwentowym, przez najbliższe dwie niedziele, będą wisiały kartki, na których jest wypisane imię i wiek dziecka. Tę karteczkę zabieramy do domu. W trzecią niedzielę adwentu można będzie składać paczki tutaj w koszu pod adwentowym wieńcem.
 4. W najbliższym czasie zostaną dostarczone do naszych domów poświęcone opłatki wigilijne.
 5. W kaplicy przed zakrystią można nabyć „Świecę Caritas”. Wesprzemy w ten sposób Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 6. Siostry Służebniczki organizują kiermasz misyjny, z którego dochód przeznaczony jest na budowę szkoły w Chamuka w Zambii. Prosimy siostrę o krótką informację na ten temat.

 

Słowo życia:

Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan przyjdzie  

 

Bóg wciąż przychodzi, do nas, słabych ludzi, aby przemieniać nas swoją obecnością w nowe stworzenia, lśniące pięknem Jego łaski. Wystarczy rozpoznać czas Jego nawiedzenia   i wielkodusznie Mu zaufać. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy widzieli znaki Jego czułej miłości i żyli w zjednoczeniu z Nim.

XXXIV Niedziela zwykła Chrystusa Króla Wszechświata ì

 1. Dziś, 22 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Podczas Mszy świętej o godz. 11.30 będziemy modlić się w intencji naszego organisty p. Stanisława Maryjewskiego oraz członków chóru Archikatedry Lubelskiej z jej dyrygentem prof. Grzegorzem Pecką.
 2. W środę 18 listopada pożegnaliśmy śp. ks. Piotra Sikorę, wieloletniego wikariusza naszej parafii. Dziękujemy za liczny udział we Mszy świętej pogrzebowej, modlitwy i przyjęte Komunie święte. Dziękujemy za wzruszające świadectwa przedstawicieli prawników i nauczycieli dotyczące posługi ks. Piotra. Dziękujemy za zamówione Msze święte od przyjaciół i  uczestników pogrzebu. Terminy zamówionych Mszy świętych możemy znaleźć na stronie internetowej parafii.

 

 

Słowo życia

 

 

Weźcie w posiadanie Królestwo,

przygotowane dla was od założenia świata

 

Jeśli idziemy przez życie razem z Chrystusem, Dobrym Pasterzem, każdego dnia doświadczamy Jego czułej troski i pragniemy Mu służyć w naszych braciach, spragnionych łaski i miłości. Na końcu czasów staniemy przed Chrystusem – Sędzią, który uwiarygodni naszą miłość i otworzy przed nami podwoje swojego Królestwa.

Umocnieni Słowem i Ciałem Pańskim, prośmy o Boże błogosławieństwo na trud wzrastania w miłości.

XXXIII Niedziela zwykła 15.11.2020 ì

 1. Wyciągnij rękę do ubogiego – pod takim hasłem obchodzimy dziś Światowy Dzień Ubogich. Wyciąganie ręki – pisze papież Franciszek – pozwala odkryć przede wszystkich temu, który to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które życiu nadają sens.
 2. Jutro, w poniedziałek, podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 3. Przyszła niedziela jest Uroczystością Chrystusa Króla. Jest to patronalne święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 4. Dziś w kruchcie katedry można złożyć do puszki ofiarę przeznaczoną na pomoc osobom bezdomnym.

 

 

Słowo życia

Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi

 

Każda chwila naszego życia jest bezcennym talentem, gdyż jest przeniknięta miłością Boga, który ufa nam i oczekuje od nas owoców wierności i miłości.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy chodzili w światłości Pana i przyjmowali z miłością wszystko, co On nam daje, a wtedy będziemy zawsze gotowi na spotkanie z Nim.

XXXII Niedziela zwykła 8.11.2020 ì

 1. W poniedziałek obchodzimy święto – Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest Matką i Głową wszystkich kościołów Miasta i Świata. Święto obchodzone w Kościele na całym świecie jest znakiem miłości i jedności ze Stolicą Piotrową. Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o papieży Franciszku.
 2. W środę, 11 listopada godz. 10.00 z okazji Święta Niepodległości zostanie odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny.
 3. W sobotę 14 listopada w archikatedrze odbędzie się konferencja: W służbie Ewangelii Życia. Rozpocznie się Mszą świętą o godz. 9.00, następnie będzie można wysłuchać trzech wykładów. Pełny program znajdziemy w gablocie w kruchcie katedry. Konferencja będzie transmitowana przez internet. Również w przyszłą  sobotę godz. 11.30 i 14.00 ksiądz biskup Adam Bab udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży przygotowanej przez wspólnoty z drogi neokatechumenalnej.
 4. Przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiary do puszki na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

 

Słowo życia

 

Czuwajcie i bądźcie gotowi

bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie

 

Mądrość Boga uczy nas żyć na ziemi w nadziei oczekiwania na spotkanie z Nim w wieczności. Każda chwila życia jest nam dana, aby wypełnić ją miłością i wiernością Bogu.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy byli sługami oczekującymi swego Pana.