Ogłoszenia

VI Niedziela zwykła 17.02.2019 ì

 

 1. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zebranie wszystkich łączników, którzy w najbliższych dniach dostarczą do naszych domów list do parafian. Znajdziemy w nim informacje dotyczące najbliższego wydarzenia parafialnego.
 2. W poniedziałek podczas Mszy św. o godz. 19.00 Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 3. W piątek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry św. Piotra Apostoła. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy się modlili w intencji papieża Franciszka, który jest widzialnym znakiem jedności Kościoła.
 4. Dziękujemy księdzu Rusłanowi za wygłoszone Słowo Boże i podzielenie się doświadczeniem pracy na Ukrainie. Zachęcamy do włączenia się w pomoc Kościołowi na Wschodzie.

 

 

 

 

Słowo życia:

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Panu

 

 

Naszą nadzieją jest Chrystus Zmartwychwstały, który uczy nas miłości na drodze ubóstwa, pokory i miłosierdzia. Każdy, kto czuje się na niej szczęśliwy, daje świadectwo życia prawdziwie ewangelicznego.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy w prostocie codziennego życia podążali drogą Chrystusowych błogosławieństw.

V Niedziela zwykła 10.02.2019 ì

 1. Dziś, 10 lutego, mija ósma rocznica śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Cały dzień będą otwarte krypty – zachęcamy do modlitwy przy sarkofagu zmarłego. O godz. 19.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą za swojego poprzednika.
 2. W poniedziałek 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. O godz. 11.00 uroczystą Mszę świętą w intencji chorych będzie celebrował ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Godzinę wcześniej rozpocznie się czuwanie modlitewne. Podczas tej Mszy świętej, jak i o godz. 19.00 będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.
 3. Przy wyjściu z katedry są zbierane ofiary do puszki z przeznaczeniem na Fundusz Wschodni.
 4. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników. Otrzymają list Z Maryją ku wspólnocie, w którym znajdziemy informacje dotyczące najbliższego wydarzenia zaplanowanego na 3 marca.
 5. Dzieci zaangażowane w życie naszej parafii wraz z rodzicami organizują kiermasz ciast. Polecają zapakowane ciasta przed katedrą. Zapraszają również do kawiarenki mieszczącej się w sali nr 2 obok kancelarii. Ofiary zebrane w ten sposób będą przeznaczone na dofinansowanie zimowiska.

 

 

Słowo życia:

Wypłyń na głębię

 

 

Chrześcijanin, wszędzie gdzie przebywa, jest posłany przez Chrystusa. Każdego dnia staje przed Panem, aby usłyszeć Jego Słowo, w którym jest zawarta misja na dany dzień. Wpisuje się ona w jego codzienne obowiązki i zadania.

Stańmy przed Panem w prawdzie o naszej niegodności i prośmy Go o błogosławieństwo, abyśmy ufali Jego Słowu i doświadczali jego przeogromnej mocy w naszym życiu.

IV Niedziela zwykła 03.02.2019 ì

 1. Dziś z racji trzeciego dnia miesiąca zapraszamy na wieczorne czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Puszno. Po Apelu Jasnogórskim chętni mogą otrzymać specjalne błogosławieństwo z okazji wspomnienia świętego Błażeja.
 2. W tym roku duszpasterskim podejmujemy refleksję jak żyć w mocy Bożego Ducha. Najbliższe wydarzenie parafialne, które będziemy przeżywali za miesiąc, poświęcone zostanie niezwykle ważnemu elementowi naszego życia, jakim jest poczucie osamotnienia, które często łączy się z wewnętrznym smutkiem, izolowaniem się, a nawet przekonaniem o byciu niepotrzebnym. W działaniu Ducha Świętego będziemy poszukiwać duchowych pomocy ku przezwyciężaniu takich sytuacji. Członkowie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego spotkają się czwartek o godz. 20.00, by przygotować tę inicjatywę.
 3. W przyszłą niedzielę, 10 lutego, o godz. 19.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik będzie przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej w intencji śp. abp. Józefa Życińskiego w 8 rocznice jego śmierci.
 4. Poszukujemy osób pragnących włączyć się w liturgię Mszy świętej śpiewem psalmów responsoryjnych. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do pana organisty w zakrystii.

 

 

Słowo życia:

 

                              Miłość nigdy nie ustaje, miłość jest największa

Miarą wielkości człowieka jest miłość. Bez niej niczym są wszystkie nasze dzieła, nawet najwspanialsze. Prawdziwa miłość nie lęka się odrzucenia, niewdzięczności i samotności, bo to ona zakorzenia nas w Chrystusie, który do końca nas umiłował.
Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy każdego dnia starali się jedynie o miłość, która karmi się ofiarą.

III Niedziela zwykła 27.01.2019 ì

 1. W tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Mszę święta z udziałem dzieci odprawimy o godz. 17.00. Godzinę wcześniej zapraszamy je na spowiedź.
 2. W sobotę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte będziemy odprawiali o godz. 7.00, 8.30 10.00, 11.30, 17.00 i 19.00. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd poświęcenie świec. Dzień 2 lutego jest Dniem Życia Konsekrowanego, dlatego ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik o godz. 15.00 będzie przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej w intencji wszystkich osób życia konsekrowanego.

 

Słowo życia:

 

Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu,

 aby stanowić jedno Ciało

 

W Kościele Chrystusa Pana nikt nie może czuć się niepotrzebny. Każdy ma do spełnienia swoją niepowtarzalną misję, zgodną z jego powołaniem.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy codziennie karmili się Jego Słowem i napełniali Jego Duchem, a potem byli świadkami pojednania i pokoju pośród ludzi.