Ogłoszenia

Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020 ì

1.      Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego.

2.      W sobotę, 30 maja, o godz. 10.30 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik udzieli 10. diakonom święceń prezbiteratu. Dziękując Bogu za nowych kapłanów polecamy ich opiece Matki Bożej, Pani Katedralnej.

3.      Za tydzień – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się przez nowennę, którą odmawiamy codziennie w ramach nabożeństwa majowego.  Modlimy się, by Duch miłości i pokoju przyszedł do serc wszystkich ochrzczonych, jednoczył rodziny, parafie i cały Kościół.

 

Słowo życia

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Pan wstępuje do nieba, aby żyć pośród nas już nie w ciele, ale w Duchu i przychodzić do każdego z nas osobiście z potęgą swojej miłości. Uwielbiajmy Go w tajemnicy Jego wstąpienia do nieba i trwajmy w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy zesłania Ducha Świętego.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy zgłębiając przesłanie Ojca świętego, trwali mocno w wierze i  zdążali do nieba drogą miłości

VI Niedziela Wielkanocna 17.05.2020 ì

  1. Jutro przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła. Z tej okazji ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik o godz. 19.00 będzie celebrował uroczystą Mszę świętą dziękczynną. Podczas liturgii zostanie udzielony przygotowanym osobom sakrament bierzmowania.
  2. Od piątku rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Podczas nabożeństw majowych będziemy przyzywali Ducha Świętego, prosząc o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości.
  3. W piątek, 22 maja, przypada wspomnienie św. Rity. Zapraszamy na uroczystą Mszę świętą o godz. 19.00, podczas której nastąpi obrzęd błogosławieństwa róż. Są one symbolem Świętej – połączenia radości z cierpieniem.
  4. Uwzględniając ostatnie regulacje rządowe ws. pandemii informujemy, że zgodnie z obliczoną powierzchnią kościoła, łącznie z chórem, od 17 maja w katedrze w nabożeństwie może uczestniczyć 115 osób. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej kończy się w tym roku 7 czerwca.

 

 

Słowo życia:

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

 

Tylko ten, kto doświadcza Bożej miłości w swoim życiu, potrafi bezinteresownie kochać swoich bliźnich. Kontemplujmy oblicze Chrystusa, świadka miłości Boga i uczmy się razem z Nim oddawać życie za braci.

Niech nam Bóg błogosławi, byśmy wciąż zdumiewali się znakami Jego miłości i byli jej świadkami na co dzień.

V Niedziela Wielkanocna 10.05.2020 ì

  1. W czwartek, 14 maja, obchodzimy święto świętego Macieja Apostoła. Papież Franciszek ogłosił ten dzień Dniem Modlitwy, Postu i Dzieł Miłosierdzia dla Ludzkości. Zachęcamy wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli do włączenia się w papieską inicjatywę i zaangażowanie się poprzez modlitwę, post i pełnienie dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, który w naszym sanktuarium wystawiony jest przez cały dzień, można skorzystać z sakramentu pokuty, zachęcamy do wsparcia parafialnej Caritas.
  2. Informujemy, że od poniedziałku Msze święte poranne w dni zwykłe będziemy celebrowali przed Obrazem Matki Bożej. Transmisje Mszy świętych przez Internet będą odbywały się, tak jak poprzednio: w dni zwykłe o godz. 19.00, w niedziele o godz. 11.30.
  3. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy wspierają materialnie naszą parafię podczas kwarantanny; za ofiary wpłacane na konto, w ofiaromacie czy też na tacę. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Słowo życia:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

jak tylko przeze Mnie   

 

Jesteśmy ludem, który szuka światła pośród ciemności tego świata. Każdy, kto buduje swoje życie na Chrystusie nigdy się nie zawiedzie, bo On prowadzi do domu Ojca. Pokładając ufność w miłosierdziu Pana, prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy na drodze miłości i cierpienia czynili nasze życie ofiarą miłą Bogu.

IV Niedziela Wielkanocna 3.05.2020 ì

  1. Kościół w niedzielę Dobrego Pasterza, wzywa do modlitw o dobre i liczne powołania do służby w Kościele. Szczególną modlitwą obejmijmy nasze Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.
  2. W piątek 8 maja przypada uroczystość świętego Stanisława biskupa i męczennika. Główne Msze święte odprawimy o godz. 9.00 i 19.00. Jest to dzień imienin księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Pamiętajmy w modlitwie o pasterzu naszej archidiecezji.
  3. Z radością informujemy, że od 5 maja czynne będzie muzeum w zakrystii akustycznej i skarbcu oraz wystawa na chórze. Zapraszamy turystów od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00. Można też skorzystać z audio przewodników, które są dostępne w zakrystii akustycznej.

 

Słowo życia:

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie

i miały je w obfitości

 

Chrystus Pan, jak Dobry Pasterz, w każdej Eucharystii woła  nas po imieniu, aby karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Każdy, kto trwa w Nim, odkrywa piękno swojego powołania w dawaniu siebie braciom.

Umocnieniu Bożym błogosławieństwem, wypraszajmy w tym tygodniu dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.