Ogłoszenia

XXV Niedziela zwykła ì

 1. Prosimy o modlitwę w intencji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, które rozpocznie się w Watykanie na początku października br.
 2. W piątek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Parafia św. Michała na Bronowicach doroczny odpust przeżywa już dzisiaj.
 3. Przyjmujemy zgłoszenia młodzieży klas VIII do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz dzieci klas III do pierwszej Komunii św. Zapisy trwają do końca września w kancelarii parafialnej.
 4. Dzieci, które chcą śpiewać w scholi parafialnej, zapraszamy na próbę w piątek 29 września o godz. 16.30 w sali nr 2.
 5. W niedzielę 1 października Mszę św. o godz. 10.00 odprawi abp Stanisław Budzik. Liturgia ta inauguruje rok akademicki dla wszystkich lubelskich uczelni. Niedzielna taca będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne naszej archidiecezji.
 6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się październik – miesiąc Różańca św. Zapraszamy do udziału w procesji różańcowej o godz. 18.00.

Słowo życia

Moje myśli nie są myślami waszymi

ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan

Każdy człowiek, bez względu na swoje zasługi, ma miejsce w planie miłości Boga. On otwiera swoje serce dla każdego, kto Go szuka i pragnie dla Niego żyć.

Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas, abyśmy potrafili patrzeć na ludzi oczyma Boga i być świadkami Jego miłości miłosiernej.

24 września 2023 r.

XXIV Niedziela zwykła ì

 1. Gościmy dziś osoby związane z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE. Stowarzyszenie możemy wesprzeć ofiarą do puszki w kruchcie katedry.
 2. W poniedziałek 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki. O godz. 10.30 bp Józef Wróbel odprawi Mszę św. z udziałem młodzieży z XXI Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Świętego patrona Polski. Podczas Mszy św. o godz. 19.00 biskup Adam Bab udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 3. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. O. Pio.
 4. Prosimy uczniów klas VIII, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania, o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapraszamy także rodziców dzieci klas III o zgłaszanie ich do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
 5. Chór Archikatedry Lubelskiej wrócił z Vittorio Veneto we Włoszech, gdzie 9 i 10 września 2023 r. wystąpił z koncertami w kościołach w Conegliano i Carpesica, śpiewał także na niedzielnej Mszy św. w katedrze w Serravalle. Więcej informacji na stronie internetowej parafii.
 6. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Migranta i Uchodźcy. Mszę św. o godz. 11.30 odprawi ks. Paweł Zdybel, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Słowo życia

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz nieustannie obdarza nas łaską i zmiłowaniem. Żyjemy dla Boga, gdy z serca przebaczamy naszym braciom.

Niech dar Bożego błogosławieństwa uzdalnia nas do trwania w Chrystusie oraz do życia w miłości wzajemnej i przebaczeniu.

17 września 2023 r.

XXIII Niedziela zwykła ì

 1. Dzisiejsza beatyfikacja rodziny Ulmów jest ważnym wydarzeniem dla Kościoła w Polsce. Dziękujemy Bogu za ich świadectwo życia. Zachęcamy do obejrzenia wystawy w portyku katedry. Przy Wieży Trynitarskiej inna wystawa poświęcona ks. Idziemu Radziszewskiemu – założycielowi i pierwszemu rektorowi KUL.
 2. We czwartek 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte jak w dzień zwykły. Odpust w bazylice ojców dominikanów: główna Msza św. o godz. 17.00. W piątek przypada wspomnienie NMP Bolesnej.
 3. Sakramenty święte z reguły przyjmuje się we własnej parafii. Prosimy uczniów klas VIII, którzy pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania, o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Do udziału w przygotowaniach do tego sakramentu zapraszamy uczniów mieszkających na terenie naszej parafii i uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 24 oraz innych szkół, również ponadpodstawowych. Prosimy także rodziców dzieci klas III o zapisywanie swoich dzieci na listę przygotowujących się do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
 4. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XIII Tydzień Wychowania, który odbywa się pod hasłem: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.
 5. Ofiary zebrane dziś do puszki są przeznaczone na Fundusz Ewangelizacji w środkach społecznego przekazu.

Słowo życia:

Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie

Idź i upomnij go w cztery oczy

Miłość bliźniego sprawia, że nie może nam być obojętny drugi człowiek, który wszedł na drogę zła. Najszczerszym pragnieniem miłości wobec niego jest braterskie upomnienie, które otwiera ludzi na siebie i pomaga przyjąć Boże przebaczenie.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy żyli w miłości wzajemnej, która potrafi upominać i przyjmować napomnienia.

10 września 2023 r.

XXII Niedziela zwykła ì

 1. Z racji trzeciego dnia miesiąca dziś po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na wieczorne czuwanie Maryjne, które poprowadzi Legion Maryi.
 2. W poniedziałek 4 września o godz. 8.00 odprawiona będzie Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież i pracowników oświaty zapraszamy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego z Bogiem i zawierzenia Mu kolejnego etapu wzrastania w mądrości.
 3. W środę 6 września o godz. 20.00 koncert organowy w wykonaniu Mirosławy Cieślak, która zagra utwory Jana z Lublina.
 4. W piątek przypada święto Narodzenia NMP. Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 i 19.00. Kancelaria parafialna nie będzie czynna.
 5. Z radością informujemy, iż Chór Parafii Archikatedralnej, na zaproszenie Chóru Accademia Tetracordo, wystąpi w dniach 9 i 10 września br. z koncertami w Vittorio Veneto w północnych Włoszech (Prowincja Treviso). Projekt współpracy międzynarodowej i wymiany kulturalnej przewiduje przyjazd Chóru z Włoch do Lublina w przyszłym roku. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – „Lubelskie! Smakuj życie”. Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. [WIĘCEJ]
 6. Spotkanie duszpasterskie dla Ukraińców mieszkających w Lublinie odbędzie się w bazylice dominikanów na Starym Mieście (ul. Złota 9) w niedzielę 10 września o godz. 17:00. W programie „Wieczoru ukraińskiego” nabożeństwo Słowa Bożego, modlitwa o pokój i spotkanie integracyjne.
 7. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na programy edukacyjne dla dzieci – świetlice Caritas.

Słowo życia

Jeśli kto chce pójść za Mną,

 niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje

Chrystus zaprasza nas na drogę niesienia krzyża i zaparcia się siebie, aby Jego życie objawiło się w nas i dokonał się cud zmartwychwstania. Pójście za Jezusem nie oznacza żadnej straty, ale zyskanie Życia Wiecznego!

Niech Bóg przenika nasze serca swoim światłem i nam błogosławi, abyśmy byli zawsze gotowi do ofiary i poświęcenia dla Niego.

3 września 2023 r.