Ogłoszenia

XIV Niedziela zwykła 5.07.2020 ì

 1. W piątek, 3 lipca, w naszym sanktuarium, przeżyliśmy doroczny odpust Maryjny. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas rekolekcji uczestniczyli w nabożeństwach oraz trwali na modlitwie, dziękujemy za liczny udział w centralnej uroczystości na Placu Katedralnym, dziękujmy służbie liturgicznej, służbom technicznym i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu  tej uroczystości.
 2. Ruszają zapisy na lubelską pieszą pielgrzymkę. Zapisy odbywają się  wyłącznie przez Internet i prowadzone są przez księży z grup. Zainteresowanych odsyłamy do tablicy ogłoszeń. W kancelarii parafialnej lub przez stronę internetową można składać ofiary z intencjami na Fundusz Idę z Tobą.
 3. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od poniedziałku będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych sprawowanych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

Słowo życia:

Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,

 a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych

 

Tylko Jezus, łagodny i miłosierny Pan, jest w stanie prawdziwie pocieszyć wszystkich utrudzonych i obciążonych życiem. Każdemu, kto w pokorze serca powierza się Jemu, daje wciąż nową nadzieję.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, aby duch Chrystusa Zmartwychwstałego mieszkał w nas i prowadził nas swoimi drogami.

XIII Niedziela zwykła 28.06.2020 ì

 1. Komunikat Metropolity Lubelskiego.
 2. Jutro – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte będziemy odprawiali jak w dni zwykłe. O godz. 19.00 w naszym sanktuarium rozpoczynają się rekolekcje przed Maryjnym odpustem. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. We wtorek, środę i czwartek podczas Mszy świętych o godz. 9.00 i 19.00. głoszone będą nauki rekolekcyjne. Słowo Boże wygłosi ks. Mirosław Bielecki, ojciec duchowny Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień rekolekcji znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie.
 3. Jutro, podczas Mszy wieczornej będziemy się modlić w intencji solenizantów: ks. Piotra Sikory, ks. Pawła Grzebalskiego i ks. Piotra Skwiry.
 4. W piątek, 3 lipca w uroczystość odpustową, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali o godz. 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30. Tuż przed godziną 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską, na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece.
 5. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w tym roku 4 sierpnia. Zapisy, ze względu na pandemię, będą możliwe tylko drogą mailową w dniach 1-10 lipca. Szczegóły na stronie internetowej Pielgrzymki.
 6. Informujemy, że ksiądz arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Pawła Grzebalskiego i skierował go do parafii św. Barbary w Łęcznej. Na jego miejsce został mianowany ks. Piotr Wojtysiak z Lublina z parafii św. Jadwigi. Dziękujemy ks. Pawłowi za jego gorliwą pracę. Księdza Piotra powierzamy opiece Matki Bożej.

 

Słowo życia:

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie

 

Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Każdy, kto uwierzy w Niego, doświadczy Jego niezwykłej mocy, która otwiera serca na potrzeby braci i daje moc świadectwa. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy w tym świętym czasie rekolekcji otworzyli swe serca na moc Ducha Świętego.

XII Niedziela zwykła 21.06.2020 ì

 1. We worek o godz. 17.00 młodzież naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania, którego udzieli im ksiądz biskup Ryszard Karpiński. Spowiedź kandydatów, świadków oraz rodziców odbędzie się w poniedziałek od godz. 17.00.
 2. W środę, 24 czerwca, przypada doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00 następnie 8.30, 10.00, 11.30 17.00 i 19.00. Sumę odpustową o godz. 11.30 będzie celebrował ksiądz biskup Ryszard Karpiński, a Słowo Boże wygłosi ks. Ryszard Podpora, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 3. Już za osiem dni rozpoczną się w naszym sanktuarium Dni Maryjne – przygotowanie do odpustu 3. lipca. Natomiast za tydzień, w niedzielę 28 czerwca, będziemy przeżywać ostatnie w tym roku wydarzenie parafialne dotyczące tajemnicy Eucharystii. Tym razem chcemy spojrzeć na Maryję jako Niewiastę Eucharystii. Od Niej chcemy się uczyć, jak stawać się ludźmi Eucharystii i Kościoła.

 

Słowo życia:

 Nie bójcie się!

 Pan jest przy was jako potężny mocarz

 

Jesteśmy uczniami Chrystusa, który pokonał śmierć. Nikt i nic nie może nam odebrać tej łaski. Tylko z Nim możemy przezwyciężać nasze lęki i niepokoje i z odwagą podejmować nasze codzienne obowiązki.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy dawali o Nim świadectwo także wtedy, gdy zło wydaje się tryumfować.

XI Niedziela zwykła 14.06.2020 ì

 1. We wtorek o godz.19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 2. 25 marca 2019 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ksiądz Arcybiskup zwołał III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Zwołanie Synodu oznacza, że rozpoczęło się przygotowanie do tego wydarzenia. Trwa ono do dziś. Zostały powołane Komisje i Zespoły Synodalne, w tym nasz parafialny. Sam synod w ścisłym tego słowa znaczeniu rozpoczyna się poprzez uroczyste otwarcie. Było ono zaplanowane na dzień 18 kwietnia br., ale zostało odsunięte w czasie ze względu na pandemię. W najbliższych dniach rozpoczną się w parafiach pierwsze spotkania Zespołów Synodalnych.
 3. W czwartek – zakończenie oktawy Bożego Ciała. O godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, następnie wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy usytuowanych wewnątrz świątyni. Na zakończenie procesji przed Najświętszym Sakramentem, wraz parafialnym zespołem synodalnym, będziemy modlić się o podjęcie wspólnej drogi budowania Kościoła jako Domu i Szkoły Komunii.
 4. W piątek, 19 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. W sobotę, o godz. 20.00 w archikatedrze odbędzie się koncert: In memoriam Ludwig van Beethoven i Św. Jan Paweł II. Z racji bezpieczeństwa, uczestników obowiązuje stosowny reżim sanitarny. Koncert będzie także transmitowany online przez naszą stronę internetową.

 

Słowo życia:

 

 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

 

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Najcenniejszym skarbem Bożej miłości jest dar życia wiecznego, którym zostaliśmy obdarowani w Jezusie Chrystusie. Bóg wzywa nas do dzielenia się nim z innymi w sposób bezinteresowny i wielkoduszny.

Niech Pan nam błogosławi, abyśmy służyli Mu z radością i prostotą serca.