Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu ì

 1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. W ich przeżyciu pomoże nam ks. dr Damian Chrzanowski z diecezji Warmińskiej, pracownik naukowy KUL. Nauki rekolekcyjne są głoszone podczas wszystkich Mszy świętych, zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na internetowej stronie parafii (Program rekolekcji).
 2. W piątek 31 marca o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku.
 3. Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Przyjdźmy do świątyni z palmami w ręku, na znak czci wobec Chrystusa Króla i Pana. W przy wyjściu z katedry Młodzież z KSM-u rozprowadza palmy.
 4. Komunikat Metropolity Lubelskiego ( z 24 marca 2023 r.):

Z inicjatywy Lubelskiej Solidarności odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia, Papieski Marsz Wdzięczności. W 18. rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, chcemy dziękować za osobę i dzieło wielkiego i świętego Papieża.

Uczestnicy marszu zbiorą się o godzinie 14.00 przy kościele Świętej Rodziny, pod krzyżem papieskim, przy ul. Jana Pawła II 11. O godzinie 14.15 wyruszą ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego, Łopacińskiego – do kościoła akademickiego. O 15.30 rozpocznie się Msza Święta w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Niech liczny udział mieszkańców Lublina i archidiecezji w tym marszu będzie znakiem naszej wdzięczności za osobę i dzieło Świętego Jana Pawła II i wyrazem wierności Jego dziedzictwu. Papież Polak był, jest i pozostanie dla nas duchowym autorytetem, nauczycielem wiary i orędownikiem u Boga w niebie.

Polećmy za jego wstawiennictwem wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny Chrystusowi, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas i wyzwolił.

Wasz biskup Stanisław

Słowo życia

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,

nie umrze na wieki

Jezus jest Panem życia. To On wyprowadza nas ze śmierci grzechu i daje wciąż nową moc Ducha Świętego, aby nasze życie podobało się Bogu. Wchodząc w święty czas rekolekcji, złóżmy nadzieję w miłosierdziu Pana i prośmy o błogosławieństwo, abyśmy powstali do nowego życia.

26 marca 2023 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu ì

 1. W poniedziałek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. jak w dni powszednie. Oo. Karmelici z ul. Świętoduskiej – Sanktuarium Świętego Józefa – zapraszają na Mszę św. na godz. 18.00.
 2. W czwartek 23 marca o 19.45 Szkoła Słowa Bożego. Zapraszamy.
 3. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w archikatedrze o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 i 19.00. Msza św. o godz. 13.00 dla członków Legionu Maryi. Msza św. o 19.00 z udziałem Chóru Archikatedralnego. Po każdej Mszy św. będzie można włączyć się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
 4. Ten tydzień obfituje w wydarzenia muzyczne o charakterze pasyjnym:
 • Dziś po Mszy św. o 19.00 koncert Cantando nel dolore.
 • W sobotę o godz. 20.00 koncert pasyjny w wykonaniu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej FeelHarmonia. Muzyce towarzyszyć będą fragmenty z objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich. Symfonię Pasyjną skomponował Jakub Wójcik, który podczas koncertu zadyryguje orkiestrą.
 • W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zespół Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej wystawi Misterium Męki Pańskiej. Zapraszamy.
 1. Przy naszej parafii spotykają się Anonimowi Alkoholicy. Jeśli Ty lub osoba Tobie bliska cierpi na uzależnienie alkoholowe, możesz uzyskać wsparcie duchowe i informacje: w każdą niedzielę w godzinach 12.00-13.00 w tzw. Wieczerniku (sala w podwórzu nad garażami).
 2. Przypominamy o możliwości wyjazdu na rekolekcje w Ziemi Świętej w dniach 13-24 czerwca i 5-14 sierpnia br. Osoby zainteresowane zapraszamy do zakrystii.
 3. W kruchcie katedry możemy nabyć paschaliki i baranki wielkanocne, rozprowadzane przez Caritas. Kupując je – wspieramy potrzebujących.
 4. Od przyszłej niedzieli do środy, czyli od 26 do 29 marca, zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które wygłosi ks. dr Damian Chrzanowski z KUL-u.

Słowo życia

Postępujcie jak dzieci światłości. Badajcie, co jest miłe Panu

i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności

Bóg patrzy na serce, człowiek natomiast dostrzega to, co widoczne dla oczu. Potrzebujemy Chrystusa, który mocą swojego Słowa oświeca nasze ciemności i prowadzi nas po właściwych drogach.

Niech Pan nam błogosławi i uzdrawia nas z naszej duchowej ślepoty, abyśmy rozradowali się Jego miłością i szli za Nim – dobrym Pasterzem.

19 marca 2023 r.

III Niedziela Wielkiego Postu ì

 1. Naszej wierze w Kościół poświęcone będzie wydarzenie przyszłej niedzieli. Do domów naszych parafian dotrze kolejny list Z Maryją ku wspólnocie. Dzisiaj na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich łączników do sali nr 2.
 2. W czwartek 16 marca o godz. 19.00 bp Mieczysław Cisło udzieli sakramentu bierzmowania przygotowanym osobom dorosłym.
 3. Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy spod archikatedry w piątek 17 marca, po Mszy św. o godz. 19.00. Liturgii przewodniczyć będzie abp Stanisław Budzik. Zapisy uczestników w internecie. Szczegóły znajdziemy na plakacie w kruchcie katedry.
 4. Przyszła niedziela – 19 marca – to dzień św. Józefa. Mszę św. w intencji Rzemieślników i ich rodzin o godz. 11.30 odprawi abp Stanisław Budzik. Udział zapowiedział Związek Piłsudczyków. Podczas liturgii wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Związku. Liturgiczny obchód Uroczystości św. Józefa w tym roku jest przeniesiony na 20 marca.
 5. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Lubinie zaprasza na koncert „Cantando nel dolore”, który odbędzie się 19 marca po Mszy św. o 19.00. Koncert wpisuje się swoim charakterem w czas Wielkiego Postu.
 6. W niedzielę 26 marca, w pierwszy dzień parafialnych rekolekcji, o godz. 16.00, zespół Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej wystawi Misterium Męki Pańskiej. Zapraszamy.
 7. Michał Zybała wraz ze Wspólnotą Miłości Ukrzyżowanej organizuje dwie tury rekolekcji w Ziemi Świętej: 13-24 czerwca br. „Szlakiem Ewangelii” i 5-14 sierpnia „Szlakiem Starego Testamentu”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w zakrystii.

Słowo życia:

Panie, daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli

 Z przebitego boku Chrystusa wypływają strumienie wody żywej, dla nas, pielgrzymujących do ziemi Bożych obietnic. To w nich jest moc Ducha Świętego, która oczyszcza nas z grzechu i uzdalnia do życia w miłości.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy usłyszeli Jego głos, pełen dobroci i miłosierdzia i powrócili do korzeni naszej wiary.

12 marca 2023 r.

II Niedziela Wielkiego Postu ì

 1. Trwa święty czas Wielkiego Postu służący naszemu nawróceniu. Kościół zaprasza nas do postu, modlitwy i jałmużny. Pomocne w nawróceniu naszych serc jest słuchanie Słowa Bożego. Znajdźmy czas na rekolekcje wielkopostne i spowiedź świętą. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu.
 2. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy codziennie o godz. 18.30 (w niedzielę o 18.00). Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, o 18.00 dla młodzieży i dorosłych.
 3. W piątek 10 marca rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością św. Józefa.
 4. Za dwa tygodnie przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, w czasie którego zwrócimy uwagę na to, iż w naszej wierze jest miejsce na zaufanie Kościołowi. Za tydzień o godz. 16.00 w sali nr 2 odbędzie się zebranie łączników.
 5. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, które są przeznaczone na Metropolitalne Seminarium Duchowne. Dziękujemy także za obecność klerykowi Arkadiuszowi. Pamiętajmy także o duchowym darze modlitwy o powołania i za powołanych.
 6. II Niedziela Wielkiego Postu jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Ofiarą do puszki możemy wesprzeć „Krajowy Fundusz Misyjny Ad Gentes”. Bóg zapłać za ofiary.

Słowo życia

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie

Być uczniem Jezusa, to zgodzić się na krzyż, ufając, że prowadzi on do chwały zmartwychwstania. Kontemplujmy przemienione i jaśniejące blaskiem Oblicze Chrystusa, abyśmy umocnieni w wierze, podejmowali nasze codzienne zadania i obowiązki. Niech Bóg nam błogosławi i oświeca nasze drogi światłem Ewangelii.

5 marca 2023 r.