Ogłoszenia

Odpust ku czci NMP Płaczącej 3.07.2022 ì

 1. Dziś przeżywamy doroczny odpust ku czci NMP Płaczącej. Msze święte odprawiamy w porządku niedzielnym. Główna Msza święta rozpocznie się na Placu Katedralnym o godz. 19.00. Po liturgii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece. Szczegółowy program oraz krótkie przesłanie, które przygotował nasz rekolekcjonista ks. prof. Sławomir Bylina, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie. Są tam umieszczone także teksty liturgiczne, śpiewy oraz rozważania różańcowe. Mszę świętą na Placu Katedralnym odprawimy w intencjach pielgrzymów. Od 18.00 podczas nabożeństwa będą odczytywane intencje, które można  składać już teraz w kruchcie katedry. Zachęcamy do nabycia pamiątek związanych z cudem lubelskim.
 2. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za słowo Boże wygłoszone podczas rekolekcji.
 3. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę po pandemii wraca do tradycyjnej formy pielgrzymowania i wyruszy w tym roku 3 sierpnia. Zapisy w parafiach trwają do 25 lipca. Zachęcamy tych, którzy nie mogą osobiście pielgrzymować, do składania intencji w funduszu „Idę z Tobą”. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
 4. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od jutra będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.
 5. Również w okresie wakacyjnym zmieniają się godziny stałych dyżurów w konfesjonale. W lipcu, sierpniu i wrześniu spowiadać będziemy codziennie, w dni zwykłe od 10.00 do 12.00 oraz podczas nabożeństw.

 

Słowo życia:

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy

Kto trudzi się dla głoszenia Ewangelii i z krzyża Chrystusa czerpie moc dla swojego życia, napełnia się Bożym pokojem i niesie go ludziom.

Niech Bóg nam błogosławi na czas wypoczynku, abyśmy doświadczając mocy Jego Słowa stawali się nowym stworzeniem w Chrystusie.

XIII Niedziela zwykła 26.06.2022 ì

1.Komunikat Metropolity Lubelskiego.

2.Za tydzień przeżywać będziemy odpust ku czci NMP Płaczącej. Od środy rozpoczną się rekolekcje. To czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Nauki rekolekcyjne będą głoszone, w środę, czwartek, piątek i sobotę, o godz. 9.00 i 19.00, oraz w niedzielę, 3 lipca,  podczas wszystkich Maszy świętych. Na Placu Katedralnym o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. Tuż przed godziną. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta.  Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece. Szczegółowy program oraz krótkie przesłanie, które przygotował nasz rekolekcjonista ks. prof. Sławomir Bylina z KUL, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie. Są tam umieszczone  także teksty liturgiczne na 3. lipca, śpiewy oraz rozważania różańcowe.

3.Informujemy, że ks. arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Łukasza Sidora i skierował go do parafii w Wąwolnicy. Niestety, ze względu na braki katedrowe, na jego miejsce nikt nie został mianowany. Ogarniamy ks. Łukasza wdzięczną modlitwą za jego gorliwą, 6. – letnią pracę. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 11.30. podziękujemy  za jego troskę o młodzież, parafialną Caritas i posługę przy ołtarzu. Jednocześnie ks. arcybiskup zwolnił ze stanowiska proboszcza naszej parafii ks. Adama Lewandowskiego. Nie żegnamy go, gdyż ks. Adam zostaje w naszej parafii jako rezydent i będzie nadal nam służył pomocą. W przyszłą niedzielę zechcemy Bogu podziękować za jego 25 – letnią pasterską posługę. Na jego miejsce ks. arcybiskup skierował ks. dr. Krzysztofa Kwiatkowskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Uroczyste powitanie i liturgiczne objecie urzędu nastąpi w terminie późniejszym. Nowego księdza proboszcza powierzamy opiece Maryi, Pani Katedralnej.

Słowo życia:

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,

nie nadaje się do Królestwa Bożego

Chrystus Pan pragnie rozpalić ogień miłości w sercach swoich uczniów, aby żyli tylko dla niej w swojej codziennej drodze do nieba i byli czytelnym znakiem Jego obecności pośród ludzi.

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy krocząc za Jezusem służyli z miłością innym ludziom i doświadczali prawdziwej wolności serca.

XII Niedziela zwykła 19.06.2022 ì

 1. W dniach od 22 do 26 czerwca w Rzymie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin. Papież Franciszek prosi, byśmy włączyli się we wspólną modlitwę o świętość naszych rodzin. Zapraszamy w tych dniach na Mszę świętą o godz. 19.00 oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwy będą prowadzili członkowie ruchów rodzinnych:

– środa 22.06; dzień modlitw za kobiety – prosimy przedstawicieli drogi neokatechumenalnej;

– czwartek 23.06; dzień modlitw za mężczyzn – modlitwom przewodniczyć będzie   Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga);

– w piątek 24.06;  dzień modlitw za seniorów – Ruch Rodzin Nazaretańskich;

– w sobotę 25.06;  dzień modlitw za ruchy rodzinne w archidiecezji – Spotkania Małżeńskie

– w niedzielę 26.06;  zakończenie Roku Rodziny – Kościół Domowy.

 1. W czwartek przypada liturgiczna Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przeniesiona w naszej parafii z racji odpustu. Jest to dzień zakończenia oktawy Bożego Ciała. O godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, następnie wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy. Procesja odbędzie się wewnątrz świątyni.
 2. W piątek 24 czerwca, przypada doroczna Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana. Chrzciciela, patrona naszej parafii. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, następnie 8.00 (dla młodzieży z racji zakończenia roku), 10.00, 11.30 oraz 17.00 i 19.00. Sumę odpustową, o godz. 11.30 będzie celebrował ksiądz Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii, a słowo Boże wygłosi Ks. Bogusław Marzęda – moderator Stowarzyszenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Słowo życia:

 

Bóg mój stał się moją siłą

 

Człowiek ma swoje korzenie w Bogu, który go stworzył i uczynił swoim sługą. Tylko ten, kto zakorzenia się w Bogu żywym, czerpie odwagę i moc, aby żyć dla Niego i świadczyć o Nim całym swoim życiem.  Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy pełniąc we wszystkim  Jego wolę, przygotowywali Mu w świecie drogi, po których może trafić do ludzkiego serca.

Uroczystość Najświętszej Trójcy 12.06.2022 ì

 1. Dziś o godz. 20.00, w ramach wydarzenia parafialnego, odbędzie się w katedrze na spotkanie z animatorami ruchu Spotkań Małżeńskich. Państwo Sugierowie podzielą się z nami świadectwem budowania jedności małżeńskiej i więzi w rodzinie. Zapraszamy.
 2. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godz. 10.00 na Placu Katedralnym zostanie odprawiona Msza świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Po Eucharystii ok. godz. 11.15 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Trasa procesji będzie wiodła ulicami: z Placu Katedralnego ul. Królewską, Prymasa Wyszyńskiego, Bernardyńską na Plac Wolności, Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na Plac Katedralny. Ołtarze będą usytuowane: przy seminarium, przy kościele św. Pawła, przy kościele Świętego Ducha oraz przy kościele św. Piotra.  Zakończenie procesji zaplanowane jest na godz. 12.30. W archikatedrze, tego dnia, będą odprawione Msze święte w następujących godzinach: 6.00, 7.00, 8.30, 17.00 i 19.00. Od godziny  20.00 na Placu Katedralnym rozpocznie się koncert „Wieczór Chwały” – modlitewne spotkanie młodych. Modlitwom przewodniczyć będzie wspólnota Guadalupe. Zapraszamy.
 3. W piątek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Józef Wróbel udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania. Na ten dzień (17 czerwca) ksiądz arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.
 4. W czasie trwania oktawy Bożego Ciała, codziennie w ramach nabożeństw będziemy uczestniczyli w procesji z Najświętszym Sakramentem.

 

Słowo życia:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest, który był i który przychodzi

 

Jesteśmy dziećmi Boga Ojca, który nas miłuje miłością miłosierną w Jezusie Chrystusie i pozwala żyć w mocy Jego Ducha. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszka w nas i uczy nas swojej mądrości, abyśmy byli mocni nadzieją  i żyli w pokoju ze wszystkimi ludźmi.

Trwajmy w uwielbieniu i dziękczynieniu za wielkie dzieła Jego miłości w naszym życiu i prośmy o Jego błogosławieństwo.