Ogłoszenia

XXXIII Niedziela zwyka 18.11.2018 ì

 1. Dziś w całym Kościele  po raz drugi obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa psalmu: Biedak zawołał, a Pan go usłyszał. Wychodząc z katedry będzie można złożyć do puszki ofiarę na dzieła służące ubogim prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w tym ukończenie łaźni dla bezdomnych.
 2. Dziś o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna za 30 lat istnienia naszego chóru. Po liturgii Serdecznie zapraszamy Galowy Koncert.
 3. W czwartek o godz. 19.45 odbędzie się Szkoła Słowa Bożego prowadzona przez ks. prof. Mirosława Wróbla. Zapraszamy.
 4. W najbliższą sobotę i w niedzielę odbędą się rekolekcji dla łączników i wszystkich zaangażowanych w odnowę naszej parafii. Początek o godz. 9.00, sala nr 2 obok kancelarii. Zapraszamy.
 5. Przyszła niedziela jest Uroczystością Chrystusa Króla. Jest to patronalne święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W przeddzień uroczystości, w sobotę o godz. 13.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza święta w ich intencji.
 6. Za tydzień rusza w Lublinie akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W licznych punktach miasta w godzinach od 10.00 do 15.00 będzie można złożyć rzeczowe dary dla potrzebujących.
 7. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie wszystkich łączników. Oprócz listu Z Maryją ku wspólnocie otrzymają pobłogosławione opłatki wigilijne.
 8. Dziękujemy księdzu Czarkowi za wygłoszone Słowo Boże i prosimy o wsparcie duchowe i materialne wielkiego przedsięwzięcia jaki jest Orszak św. Mikołaja.

 

Słowo życia

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym

Błogosławieni są ci, którzy  w szarej codzienności dnia trwają na modlitwie i w wiernym wypełnianiu swoich obowiązków. Oni są zawsze gotowi na powtórne przyjście w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Nakarmieni Słowem i Ciałem Pańskim, prośmy o błogosławieństwo, aby nasza codzienność była wypełniona Bogiem.

XXXII Niedziela zwykła 11.11.2018 ì

 1. Z racji Święta Niepodległości naszej Ojczyzny papież Franciszek napisał do nas list. Pisze w nim między innymi: „Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność (…). Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!”.
 2. W środę, 14 listopada, przypada 16. rocznica śmierci śp. ks. Józefa Krasa. Ogarniamy wdzięczną modlitwą jego posługę i polecamy go miłosierdziu Bożemu.
 3. Zbliża się kolejne wydarzenie parafialne poświęcone tematyce tajemnicy życia w mocy Bożego Ducha, dlatego w najbliższy czwartek o godz. 20.00 odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
 4. W tym tygodniu będzie udzielany sakrament bierzmowania: w piątek o godz. 19.00 dorosłym, a w sobotę o godz. 12.00 młodzieży przygotowanej przez wspólnoty z drogi neokatechumenalnej.
 5. W dniach 16-18 listopada w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie odbędą się Dni Muzyki Chrześcijańskiej tzw. Cecylianka.
 6. Już 30 lat istnieje Chór Archikatedry Lubelskiej. Z tej okazji zapraszamy na uroczysty koncert, który odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 20.00.

Słowo życia

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie

Chrystus nieustannie wstawia się za nami przed obliczem Boga, abyśmy zrozumieli jak wielka jest Jego miłość do nas. Doświadczają jej ci, którzy każdego dnia zdają się na Boga i w Nim pokładają całą swoją ufność. Niech Bóg króluje w naszym życiu i nam błogosławi, abyśmy byli gotowi całkowicie Mu zaufać.

XXXI Niedziela zwykła 4.11.2018 ì

 1. We wtorek, 6 listopada, o godz. 19.00 w archikatedrze zostanie odprawiona Msza święta z nieszporami za zmarłych biskupów i księży archidiecezji lubelskiej. Swoją modlitwą obejmiemy także zmarłych spoczywających w kryptach archikatedry.
 2. Codziennie o godz. 18.15, a w niedziele o godz. 18.00 odprawiamy różaniec, modląc się z zmarłych poleconych w wypominkach.
 3. Zbliża się święto Niepodległości Ojczyzny. Z tej okazji, w piątek o godz. 20.00 w archikatedrze odbędzie się uroczysty koncert „Viva Polonia” Zapraszamy.
 4. W przyszłą niedzielę, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny         z udziałem przedstawicieli władz miasta, szkół, kombatantów  i związków zawodowych.
 5. W kruchcie katedry można złożyć do puszki ofiary przeznaczone na Pomoc Kościołowi w potrzebie.

 

Słowo życia

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

 

 

Chrystus otwiera nam oczy na miłość Boga, która nie ma granic. Ten, kto widzi ją w swoim życiu, potrafi miłować Boga w drugim człowieku.

Niech będzie wywyższony Bóg, nasz Pan i Zbawca i niech nam błogosławi, abyśmy otwierali się na Jego miłość i żyli nią na co dzień.

XXX Niedziela zwykła 28.10.2018 ì

 1. W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w archikatedrze będą odprawiane w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Na lubelskich cmentarzach przy ul. Lipowej, Unickiej oraz na Majdanku główne uroczystości rozpoczną się o  12.00. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny.
 2. W piątek, 2 listopada, w dzień Zaduszny, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali jak w dni zwykłe, główne: godz. 9.00, 17.00 i 19.00. Z racji I Piątku dzieci zapraszamy na spowiedź już od godz. 16.00. Katedra jest miejscem pochówku wielu zmarłych. O godz. 18.15 przejdziemy w procesji po naszej świątyni modląc się za zmarłych biskupów, fundatorów i wszystkich pochowanych w  kryptach a także za poleconych w wypominkach.
 3. W sobotę 3 listopada o godz. 10.30 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą z okazji 100. rocznicy powstania ZHP. Wieczorem, z racji trzeciego dnia miesiąca, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Piotrawin.
 4. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. Kartki wypominkowe, znajdują się w kruchcie świątyni, wypełnione – prosimy składać w zakrystii. Codziennie o godz. 18.15 a w niedziele o godz. 18.00 odprawiamy różaniec, modląc się z zmarłych poleconych w wypominkach.

 

 

Słowo życia

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną

 

Jezus, obecny w Eucharystii, dotyka swoją uzdrawiającą miłością nas, którzy wychodzimy Mu na spotkanie. Oświeca nasze ciemności światłem swojej Ewangelii.

Przyjmijmy błogosławieństwo Boga, abyśmy oczyma wiary patrzyli na to wszystko, co będzie udziałem nas i naszych bliskich w zbliżającym się tygodniu.