Ogłoszenia

XVII Niedziela zwykła 28.07.2019 ì

 1. W sobotę, po uroczystej Mszy świętej odprawianej o godz. 8.30 na Placu Katedralnym, wyrusza 39. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą w darze intencje osobiste a także prośby wielu z nas. My zaś, ze swej strony, wspierajmy ich duchowo. Uczestnikiem Duchowej Pielgrzymki staje się każdy, kto poprzez modlitwę, wspiera pielgrzymów znoszących trudy wędrowania do Częstochowy. Wszystkich uczestników Duchowej Pielgrzymki zapraszamy do archikatedry, gdzie każdego dnia podczas Mszy świętej wieczornej będziemy łączyć się duchowo z wędrującymi, a w czasie apelu, przed Obrazem Matki Bożej Płaczącej, będziemy zawierzać Maryi utrudzonych pielgrzymów.
 2. W sobotę, trzeci dzień miesiąca – czuwanie Maryjne. Rozpoczniemy je Mszą świętą o godz. 19.00, zakończymy Apelem Jasnogórskim o 21.00. Modlitwom przewodniczyć  będą wierni z parafii Zagłoba.
 3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Spowiadamy rano podczas Mszy świętej oraz wieczorem od godz. 18.00.

 

Słowa życia

                                                                       Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;

 kołaczcie, a otworzą wam

W Chrystusie staliśmy się dziećmi Boga, dobrego i miłosiernego Ojca. Wołajmy do Niego wytrwale, w radości i w cierpieniu, a otrzymamy w darze Ducha Świętego, który nauczy nas chodzić Bożymi drogami.

Umocnieni błogosławieństwem Boga, otwierajmy się każdego dnia na Jego obecność                         i powierzajmy się Jego troskliwej opiece.

XVI Niedziela zwykła 21.07.2019 ì

 1. W dniach 21-28 lipca obchodzimy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Dlatego dziś, po każdej Mszy świętej, kapłan wyjdzie przed katedrę, odmówi modlitwę w intencji kierowców, a następnie przejdzie wzdłuż Placu Katedralnego i pokropi wodą święconą pojazdy. Kierowców prosimy, by udali się do swych samochodów. Otrzymają pamiątkę z wizerunkiem św. Krzysztofa. Będą mogli również wesprzeć fundację Miva Polska wspierającą misjonarzy w zakupie pojazdów.
 2. W archidiecezji lubelskiej trwa zbiórka elektrośmieci. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą dla misjonarzy z naszej archidiecezji. Pragniemy także włączyć się w tę akcję, dlatego każdego, kto chciałby przekazać niepotrzebne już urządzenia na w/w cel, prosimy o dostarczenie ich w dniu 24 lipca na plac katedralny (miejsce zbiórki elektrośmieci będzie wyznaczone obok kiosku).

 

 1. Trwają także zapisy na sierpniową pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Tradycyjnie już istnieje możliwość złożenia intencji i wsparcia funduszu „Idę z Tobą”. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej.

Słowo życia

 

Otwórz Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Twojego Syna

 

Chrystus Pan codziennie przychodzi do nas w gościnę, gdy modlimy się             i pracujemy. Gościnnym dla Niego jest ten, kto z miłością wsłuchuje się w Jego Słowo, rozpoznaje Go w drugim człowieku i bezinteresownie mu służy.

Niech Pan umocni nas swym błogosławieństwem, abyśmy podczas  każdej mszy świętej napełniali się Jego mądrością i miłością, a potem czynili swoje życie darem dla braci.

XV Niedziela zwykła 14.07.2019 ì

 1. We wtorek 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. OO Karmelici zapraszają na Msze święte w godzinach przedpołudniowych jak i na uroczystą sumę na godz. 18.00. Po każdej Mszy świętej będzie możliwość przyjęcia szkaplerza świętego.
 2. Trwają zapisy na sierpniową pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Istnieje także możliwość złożenia intencji i wsparcia funduszu „Idę z Tobą”. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
 3. Zbliża się liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, dlatego w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej na Placu Katedralnym będziemy błogosławić kierowców i święcić

 

 

 

Słowo życia

 

 

Daję wam przykazanie nowe,

abyście się wzajemnie miłowali

 

Chrystus Pan codziennie wzywa nas do czynienia miłości. Miłuje ten, kto wsłuchuje się w Jego słowo i żyje tym słowem w codzienności.

Niech Pan umocni nas swym błogosławieństwem, abyśmy podczas  każdej Mszy świętej napełniali się Jego  miłością  a potem czynili miłosierdzie.

XIV Niedziela zwykła 7.07.209 ì

 1. W środę, 3 lipca, w naszym sanktuarium, przeżyliśmy wielkie uroczystości Maryjne. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas rekolekcji uczestniczyli w nabożeństwach oraz trwali na modlitwie, dziękujemy za liczny udział w centralnej uroczystości na placu katedralnym, dziękujmy służbie liturgicznej, służbom technicznym i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu  tej uroczystości.
 2. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe zaprasza na tegoroczną, 41. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
 3. Dziękujemy o. Leszkowi za wygłoszone Słowo Boże i zachęcamy do wsparcia dzieła odbudowy kościoła ojców franciszkanów w Zamościu.

 

 

Słowo życia:

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy

 

 

Kto trudzi się dla głoszenia Ewangelii i z krzyża Chrystusa czerpie moc dla swojego życia, napełnia się Bożym pokojem i niesie go ludziom.

Niech Bóg nam błogosławi na czas wypoczynku, abyśmy doświadczając mocy Jego Słowa stawali się nowym stworzeniem w Chrystusie.