Ogłoszenia

XXV Niedziela zwykła 19.09.2021 ì

 1. Teraz przyszedł czas… błogosławiony biskup Władysław Goral, cichy męczennik Kościoła  i Ojczyzny.  – to tytuł wystawy oraz pokazu multimedialnego, który będzie można zobaczyć przy Wieży Trynitarskiej. W poniedziałek, 20 września o godz. 17.00 w katedrze zostanie odprawiona Msza św., potem zapraszamy na pokaz multimedialny o błogosławionym biskupie.
 2. W czwartek 23 września we wspomnienie św. ojca Pio, o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych, którzy przebywali w ostatnim czasie w hospicjum. Opiece ich Patrona będziemy polecali także rodziny zmarłych oraz pracowników hospicjum.
 3. W sobotę 25 września, o godz. 11.00 w Archikatedrze nastąpi uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to będzie jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej. W Eucharystii wezmą udział członkowie synodu oraz przedstawiciele wszystkich parafii w osobach Księży Proboszczów i po jednym reprezentancie parafialnego zespołu synodalnego. Wszystkich prosimy o systematyczną modlitwę w intencji synodu oraz zapraszamy do uczestnictwa w transmisji Mszy świętej za pomocą mediów elektronicznych.
 4. Przyjmujemy zgłoszenia młodzieży na roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapisy do końca września w kancelarii parafialnej.
 5. Dziękujemy Opatrzności Bożej za dar relikwii drzewa Krzyża Świętego. Zostały przywiezione przez abp. Józefa Michalika ze skarbca zasobów Stolicy Apostolskiej. Ufamy, że obecność Świętej Relikwii umieszczonej w kaplicy Najświętszego Sakramentu umocni naszą więź z Jezusem.
 6. W przyszła niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników.

Słowo życia

Jeśli kto chce być pierwszym,

 niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich

 

Kto żyje logiką krzyża i służby, nie szuka swojej chwały, ale chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Odnajduje w niej pokój serca i najgłębszy sens swojego życia. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy o mądrość zstępującą z góry, która otwiera przed nami perspektywę wieczności.            

XXIV Niedziela zwykła 12.09.2021 ì

 1. Dziś odprawiamy Msze święte w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 13.00. Od godz. 12.00 zapraszamy do wspólnego przeżywania uroczystości beatyfikacyjnej w katedrze poprzez transmisję telewizyjną. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy poświęconej kard. Wyszyńskiemu jako biskupowi lubelskiemu.
 2. Z radością informujemy, że nasze sanktuarium otrzyma relikwie drzewa Krzyża Świętego. Jak było zapowiedziane, we wtorek 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża, o godz. 19.00 Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, emerytowany Metropolita Przemyski, będzie celebrował uroczystą Mszę świętą. Na zakończenie liturgii umieścimy podarowane przez niego relikwie w kaplicy Krzyża Trybunalskiego, miejscu codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 3. W czwartek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 4. W sobotę przypada święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Już w piątek na godz. 10.30 zapraszamy młodzież z Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki na uroczystą Mszę świętą, z okazji ich patronalnego święta.
 5. Młodzież VIII klas, która pragnie w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinna zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III             o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały            do końca września.
 6. W piątek o godz. 20.00 odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
 7. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz ewangelizacji w środkach społecznego przekazu.

 

Słowo życia

 

Kto chce zachować swoje życie, straci je,

a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa

 

Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby życiem według Ewangelii świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy tracąc swoje życie każdego dnia, umacniali naszą miłość.

XXIII Niedziela zwykła 5.09.2021 ì

 1. Legion Maryi obchodzi w tych dniach 100. rocznicę powstania. Z tej okazji we wtorek, 7 września o godz. 19.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik będzie celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynną. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej i wszystkich członków Legionu Maryi.
 2. W środę przypada święto Narodzenia NMP. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, następnie o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz o godz. 17.00 i 19.00.
 3. Uczniowie VIII klas Szkoły Podstawowej, a także starsi uczniowie, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Warunkiem zapisu jest posiadanie ze sobą odpisu aktu chrztu oraz – jeśli mieszkają poza naszą parafią – zgodę swoich duszpasterzy. Rodziców dzieci klas III również prosimy o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii św. Prosimy zabrać ze sobą metrykę chrztu dziecka. Zapisy będą trwały do końca września.
 4. W związku z ograniczeniami udziału wiernych w uroczystościach w Świątyni Opatrzności w Warszawie, zachęcamy do udziału w uroczystości beatyfikacyjnej kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej w przestrzeni sakralnej Archikatedry Lubelskiej. W niedzielę, 12 września, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali o godz.: 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 (recytowana), następnie – wspólne uczestnictwo w uroczystości beatyfikacyjnej ze Świątyni Opatrzności w Warszawie poprzez transmisję telewizyjną; po południu o godz. 17.00 i 19.00. Odwołujemy Mszę św. o godz. 13.00.
 5. Kościół w Polsce obchodzi dziś Dzień Solidarności z Afgańczykami. Z tej okazji, Caritas organizuje zbiórkę do puszek. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Słowo życia

Odwagi! Nie bójcie się!

Oto wasz Bóg przychodzi, aby was zbawić

 

Jezus pragnie wejść w sferę naszego ubóstwa, naznaczonego cierpieniem, upokorzeniem, czy odrzuceniem, aby zamieszkała w nas moc Jego miłości. To ona czyni z nas ludzi bogatych w wierze, otwartych na przyjęcie Jego prawdy.

Niech Bóg nam błogosławi i napełni nas bogactwem swojej łaski, abyśmy mieli odwagę, każdego dnia na nowo zapraszać Go do naszego życia.

XXII Niedziela zwykła 29.08.2021 ì

 1. Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na uroczystości Maryjne.
 2. Z katedry udajemy się do Wąwolnicy w pieszej pielgrzymce. Mogą w niej uczestniczyć jedynie osoby zapisane. Wyjście w sobotę, 4 września po Mszy świętej o godz. 6.30. Pielgrzymi składają oświadczenie sanitarne, otrzymują identyfikatory oraz zabierają ze sobą prowiant na drogę.
 3. We wtorek, 31 sierpnia przypada Dzień Wolności i Solidarności. Z tej okazji w archikatedrze o godz. 19.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym na rzecz wolności Ojczyzny.
 4. Od 1 września powracamy do przedwakacyjnego porządku odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe, a mianowicie: o godz. 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30, 9.00 oraz 19.00.
 5. W piątek, 3 września – dzień modlitwy i czuwania wraz z Matką Bożą obecną w znaku Obrazu Pani Katedralnej. Modlitwom przewodniczyć będą członkowie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego oraz wszyscy zaangażowani w program odnowy parafii. Jest to I Piątek miesiąca. Mszę świętą z udziałem dzieci odprawimy o godz. 17.00, godzinę wcześniej zapraszamy je na spowiedź.
 6. Skończyły się wakacje. Dzieci i młodzież przystępują do nowych zajęć w szkołach. Rozpoczynamy ten nowy rok szkolny z Bogiem. Zapraszamy na Mszę świętą w środę- młodzież na godz. 8.00, dzieci na godz. 9.00.
 7. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na Fundusz Wspierana Nauki Chrześcijańskiej.

 

 

Słowo życia

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Ludzie czystego serca są rozmiłowani w Prawie Bożym. Odkrywają w nim bliskość i miłość Boga, która przynagla ich do życia tylko dla Niego, zwłaszcza poprzez troskę o najbardziej potrzebujących.

Przyjmując Boże błogosławieństwo, prośmy o uzdrowienie naszego serca z przewrotności i nieszczerości.