Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) 26.03.2017 ì

 1. W czwartek, po Mszy świętej o godz. 19.00 zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego.
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy, 5 kwietnia. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Tomasz Lisiecki wykładowca z naszego Seminarium. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę, a już dziś znajdziemy go na tablicy ogłoszeń.
 3. Msza święta jest uobecnieniem Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa. On jeden – zraniony i ukrzyżowany dla nas, w momencie największego cierpienia, potrafi wyprowadzić nas z ciemności grzechu i słabości do światła zmartwychwstania i życia z Nim na wieki. Tak stało się z Dobrym Łotrem, który w pokorze i ufności zwraca się do Jezusa, wyznając wiarę w Jego ostateczne zwycięstwo. W tym momencie Jezus zapewnia Go, że będzie świętym. Niech indywidualne błogosławieństwo kapłańskie wraz ze „Świadectwem Dobrego Łotra”, stanie się umocnieniem naszej wiary, że Pan jest zawsze z nami, także w tym co trudne i ciemne, aby inni w naszej słabości mogli spotkać Boga.

 

Słowo życia

 Postępujcie jak dzieci światłości.

 Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału

 w bezowocnych czynach ciemności

 

 

Bóg patrzy na serce, człowiek natomiast dostrzega to, co widoczne dla oczu. Potrzebujemy Chrystusa, który mocą swojego Słowa oświeca nasze ciemności i prowadzi nas po właściwych drogach.

Niech Pan nam błogosławi i uzdrawia nas z naszej duchowej ślepoty, abyśmy rozradowali się Jego miłością i szli za Nim, bo On jest dobrym Pasterzem.

III Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2017 ì

 1. W poniedziałek przeżywać będziemy liturgiczną Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP przeniesioną z dzisiejszego dnia, III Niedzieli Wielkiego Postu. Zapraszamy na uroczyste Msze święte o godz. 9.00 i 19.00.
 2. We sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte w naszym sanktuarium będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, następnie o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. Po południu o godz. 17.00 i 19.00. Po każdej Mszy świętej będzie możliwość włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
 3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
 4. Już w najbliższy piątek 24 marca po raz trzeci wyruszy z Lublina Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się Mszą  świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Mieczysława Cisło w  archikatedrze o godz. 19.00. Chętni mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową. Szczegóły na plakatach.
 5. Za tydzień przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, w czasie którego będziemy zaproszeni do odkrywania Boga obecnego w naszych słabościach po to, byśmy mogli być Jego świadkami w życiu naszych bliźnich.

 

 

Słowo życia:

Panie, daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli

 

 

Z przebitego boku Chrystusa wypływają strumienie wody żywej, dla nas, pielgrzymujących do ziemi Bożych obietnic. To w nich jest moc Ducha Świętego, która oczyszcza nas z grzechu i uzdalnia do życia w miłości.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy usłyszeli Jego głos, pełen dobroci i miłosierdzia i powrócili do korzeni naszej wiary.

II Niedziela Wielkiego Postu 12.03.2017 ì

 1. Już za dwa tygodnie przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, w czasie którego będziemy zaproszeni do odkrywania Boga obecnego w naszych słabościach po to, byśmy mogli być Jego świadkami w życiu naszych bliźnich. Refleksje na ten temat znajdziemy w najnowszym numerze listu do parafian Z Maryją ku wspólnocie, który w najbliższych dniach będzie dostarczony do naszych domów. Dziś o godz. 16.00 odbędzie(ło) się zebranie łączników.
 2. Trwa święty czas Wielkiego Postu. Jego istotą ma być nasze nawrócenie, które dokonuje się w naszym wnętrzu, a nie tylko w sferze zwyczaju. Takiemu nawróceniu służą między innymi rekolekcje. Rozpoczną się one w V niedzielę Wielkiego Postu.
 3. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy codziennie o godz. 18.30 zaś na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 18.00.
 4. W czwartek, podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 5. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 ksiądz biskup Józef Wróbel będzie celebrował Mszę świętą w intencji Rzemieślników i ich rodzin.
 6. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki z przeznaczeniem na Krajowy Fundusz Misyjny Ad Gentes.

 

Słowo życia

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie

 

Być uczniem Jezusa, to zgodzić się na krzyż ufając, że prowadzi on do chwały zmartwychwstania. Kontemplujmy przemienione Oblicze Chrystusa, abyśmy umocnieni Jego blaskiem każdego dnia razem z Nim  wyruszali w drogę naszych codziennych zadań i obowiązków. Niech Bóg nam błogosławi i oświeca nasze drogi światłem Ewangelii, abyśmy umocnili się w wierze.

I Niedziela Wielkiego Postu 05.03.2017 ì

 1. W Wielkim Poście chcemy razem z Jezusem przejść drogę prowadzącą przez pustynię; drogę próby i wiary. Cieszymy się, że tak wiele osób podjęło decyzję postu o chlebie i wodzie w intencji rodzin. Przed Obrazem Matki Bożej znajdziemy tablicę z karteczkami na każdy dzień W. Postu. Można wybrać sobie dowolny dzień i ofiarować go wraz z modlitwą i postem w intencji rodziny.
 2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żali – odprawiamy je dni zwykłe o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 18.00 oraz Drogi Krzyżowej – w piątki o godz. 18.00.
 3. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 obędzie się spotkanie wszystkich łączników.
 4. Lubelska Caritas organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”. Przed katedrą można będzie składać do puszki ofiary przeznaczone na rzecz potrzebujących.

 

Słowo życia:

Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni

 

Jezus w Wielkim Poście pragnie wyprowadzić nas na pustynię i mówić do naszego serca, abyśmy zobaczyli nasze grzechy i z ufnością powierzyli się Jego miłosierdziu. Wejdźmy na drogę pokuty i pozwólmy Panu działać w nas, a On uczyni więcej niż się spodziewamy. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy wielkodusznie otworzyli się na łaskę nawrócenia.