Życzenia Wielkanocne transparent

Nie ma Go tu, zmartwychwstał (por. Mt 28,6)! Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

W tym radosnym czasie Zmartwychwstania Pańskiego uświadamiamy sobie, iż Chrystus dla nas stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić (por. 2 Kor 8, 9). Dał za nas całego siebie i Zmartwychwstały żyje na wieki. Od Niego uczymy się, jak czynić z naszego życia całkowity dar. Niech Zwycięzca Śmierci uzdalnia nas do dzielenia się z bliźnimi, tym, co posiadamy, ale nade wszystko do ofiarowania Bogu nas samych. Niech nas obdarza radością i pokojem, niech napełnia nasze serca odwagą i nadzieją. Niech Maryja, wierna Służebnica Pańska, wyprasza nam łaskę obchodzenia Świąt Wielkanocnych w duchu wiary, nadziei i miłości.