Zakończyły się prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu transparent

Ołtarz ma wysokości 25 m (wysokość 7. piętrowego bloku). Powstał w I połowie XVII wieku z fundacji Jana Mikołaja Daniłowicza podskarbiego koronnego i jego żony Zofii z Tęczyńskich (widoczne herby: Sas Daniłowiczów i Topór Tęczyńskich). Według profesora Karpowicz projektantem był Giovanni Battista Gilseni, ten, który zaprojektował ołtarz w kaplicy Jasnogórskiego obrazu oraz ołtarz główny katedry wawelskiej.

Ołtarz po konserwacji_Strona_1_Obraz_0001

Figury:
Patrząc na ołtarz na górze po lewej stronie – św. Kazimierz, po prawej – św. Zygmunt
Na dole po lewej – św. Wojciech, po prawej św. Stanisław.
Figury, jak i płaskorzeźba Boże Narodzenie zostały wykonane w warsztacie Jerzego Zimmermana w Krakowie (Zapewne postaci św. Wojciecha i św. Stanisława wykonał Sebastian Sala, rzeźbiarz pochodzenia włoskiego)

Obrazy
„Chrzest Chrystusa”, wg prof. Karpowicza autorem obrazu był Peter Danckers de Rij, malarz holenderskiego pochodzenia, natomiast „Ukrzyżowanie” namalował królewski malarz nadworny Giacinto Campana.
Na samej górze św. Jan Ewangelista na wyspie Patmos.
Na samym szczycie – Chrystus na krzyżu ( w XIX wieku przywieziony z Krasnegostawu)