1. W czwartek, 29 czerwca rozpoczynamy w naszym sanktuarium przygotowania do uroczystości odpustowych. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Tego dnia, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne. W dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień Tygodnia Maryjnego, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie, którą można nabyć w kruchcie katedry. W czwartek o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych księży solenizantów: ks. Piotra Sikory i ks. Piotra Skwiry.
  2. Informujemy, że ksiądz arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Andrzeja Flisa i ks. Krzysztofa Flisa. Ks. Andrzej będzie wychowawcą naszego seminarium, a ks. Krzysztof został skierowany na studia do Rzymu. Dziś Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 podziękujemy im za ich gorliwą pracę. Na ich miejsce ksiądz arcybiskup skierował ks. Łukasza Trzcińskiego z Opola Lubelskiego oraz ks. Pawła Grzebalskiego z Felina. Obydwu księży uroczyście powitamy w przyszłą niedzielę o godz. 11.30.

 

Słowo życia:

 Nie bójcie się!

 Pan jest przy was jako potężny mocarz

 

Jesteśmy uczniami Chrystusa, który pokonał śmierć. Nikt i nic nie może nam odebrać tej łaski. Tylko z Nim możemy przezwyciężać nasze lęki i niepokoje i z odwagą podejmować nasze codzienne obowiązki.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy dawali o Nim świadectwo także wtedy, gdy zło wydaje się tryumfować.