Wydarzenie Parafialne 7.10.2018 transparent

7 października 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie na nowo, że chrześcijaństwo to nie tylko moralność i kult, powinność i obowiązek, ale życie mocą Bożego Ducha. Z naszej strony potrzebne jest  wzbudzenie aktu wiary, poprzez który Duch Święty urzeczywistnia w nas miłość Boga, która zmienia nasze życie z „muszę” na „chcę”. W tym dniu podczas homilii ks. Adam mówił, że życie w mocy Ducha Świętego staje się możliwe przy połączeniu uważności na chwilę – tu i teraz  – z aktem wiary w Jego obecność. Po usłyszanym słowie, nastąpił akt wyznania wiary. Pod jego koniec mogliśmy na postawione pytanie odpowiedzieć głośno, że „Chcę z Bożą pomocą” żyć w miłości i mocy Ducha Świętego. Na zakończenie Mszy św. każdy uczestnik liturgii mógł otrzymać kapłańskie błogosławieństwo oraz Program Duszpasterski na rok 2018/2019, z modlitwą i grafiką ilustrującą treść wydarzenia.