Wprowadzenie w posługiwanie nowego proboszcza transparent

W dniu 6 sierpnia 2022 r. podczas Mszy św. o godz. 19.00 abp Stanisław Budzik uroczyście wprowadził ks. dra Krzysztofa Kwiatkowskiego w posługiwanie proboszcza wspólnoty parafialnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.

Ks. Krzysztof Kazimierz Kwiatkowski urodził się 22 stycznia 1966 r. w Bełżycach, w rolniczej rodzinie Jana i Marianny, jako trzeci z sześciorga dzieci. Szkołę Podstawową ukończył w Wojciechowie. Edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. W 1984 r. zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 2 czerwca 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako wikariusz w Parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju (1990-91) oraz w Parafii Archikatedralnej w Lublinie (1991-94). W 1994 r. rozpoczął studia specjalistyczne z Teologii Moralnej w KUL. W 1996 r. został wysłany do Rzymu, gdzie kontynuował studia doktoranckie w Akademii Alfonzjańskiej. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora teologii moralnej. Po powrocie do kraju był wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie (2002-05). W latach 2004-2008 pełnił funkcję sekretarza bpa Ryszarda Karpińskiego – Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji. Od 2005 do 2013 r. był ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. W latach 2005-2015 pracował jako wykładowca w Wydziale Teologii KUL (Instytut Teologii Moralnej).

W dniu 1 września 2013 r. został mianowany kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Lublinie. 23 czerwca 2022 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii archikatedralnej. Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej.