Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela transparent

24 czerwca 2022 roku ks. Krzysztof Kwiatkowski przewodniczył w archikatedrze lubelskiej sumie odpustowej.

Słowo Boże wygłosił ks. Bogusław Marzęda – moderator Stowarzyszenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Na zakończenie Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wyśpiewaliśmy uroczyste TeDeum.