Święto Wojska Polskiego transparent

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzimy również Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji ks. bp Ryszard Karpiński przewodniczył uroczystej mszy świętej. Słowo Boże wygłosił ks. prał. ppłk. dr Witold Mach.

W tym roku przypada 101. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dla jej upamiętnienia od 1923 r. dzień 15 sierpnia był obchodzony jako Święto Żołnierza. Po II wojnie światowej, na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. powrócono do tradycji obchodów dnia 15 sierpnia jako Święta Wojska Polskiego. Obchody to wyraz pamięci o dziejowym wydarzeniu zwanym też „Cudem nad Wisłą”. Bitwę Warszawską uznaje się za 18. najważniejszą bitwę w dziejach świata. Ocaliła ona Polskę i Europę przed sowieckim najazdem, zatrzymała Armię Czerwoną w marszu na zachód.