Slider

Któryś za nas cierpiał rany…

W Jego ranach jest nasz zdrowie