Sakra bpa Adama Piotra Baba transparent

29 czerwca 2020 roku w uroczystość Świętych Piotra i Pawła ks. abp  Stanisław Budzik metropolita lubelski udzielił w archikatedrze lubelskiej ks. dr. Adamowi Piotrowi Babowi święceń biskupich.

Ksiądz doktor Adam Piotr Bab urodził się 30 grudnia 1974 roku pochodzi z parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej, gdzie został ochrzczony 26 stycznia 1975 roku. W Niedrzwicy ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Lublinie w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Hetmana Jana Zamoyskiego, które ukończył w 1993 roku uzyskując świadectwo dojrzałości. Idąc za głosem odkrytego powołania wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie odbył formację i studia teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1999 roku w archikatedrze Lubelskiej z rąk arcybiskupa Józefa Życińskiego, Jako motto kapłańskiej posługi przyjął słowa „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego który, Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”. Po święceniach kapłańskich pracował w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie oraz w kościele rektoralnym pod wezwaniem Ducha Świętego podjął również studia specjalistyczne z katechetyki na katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską obronił w 2005 roku 2014 roku podjął urząd proboszcza w parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Lublinie. Dnia 22 maja 2020 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. W swoim życiu kapłańskim głęboko był związany z duszpasterstwem osób młodych, a zwłaszcza z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od 2014 roku pełni funkcję wikariusza biskupiego do Spraw Młodzieży.

Zawołanie biskupie „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego który, Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” pochodzi z wersetu Ewangelii według Świętego Jana i wyraża pragnienie naśladowania Chrystusa. Zdanie to ksiądz biskup umieścił 21 lat temu na obrazku prymicyjnym. Roślinka dynamicznie wyrastająca z ziemi i zaczynająca wypuszczać listki, jest symbolem zielonych lat, okresu młodości, początku życia, które wzrasta i umacnia się w wierze. Jest to wyraźne nawiązanie do duszpasterstwa młodzieży, z którym biskup Adam był związany w czasie swojej posługi kapłańskiej. Mandat pasterski często wyrażony symbolem Dobrego Pasterza wyobrażonego przez laskę pasterską, narzędzie, które pomaga pasterzowi w prowadzeniu stada, symbolizowanego tu przez owcę zwracającą się do pasterza, aby otrzymać wskazówki dotyczące kierunku drogi. Obraz ten został przedstawiony na czerwonym tle, barwie symbolizującej miłość i krew: nieskończoną miłość Ojca, który posyła własnego Syna, aby przelał swoją krew za całą ludzkość. Srebro jest symbolem przejrzystości, a zatem prawdy i sprawiedliwości – cech, które powinny na co dzień przyozdabiać gorliwość pasterską biskupa. Ponadto srebro (biel) i czerwień to narodowe barwy Polski. Zieleń, biel i czerwień są jednocześnie barwami Lublina i logo archidiecezji lubelskiej.