Święcenie pokarmów transparent

Pokarmy będziemy święcić:

w Katedrze

o godz. 7.00; 7.30 8.00, 8.50

na Placu Katedralnym

od 10.00 co pół godziny do godz. 13.00

w Katedrze

godz. 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00