Ołtarz Wszystkich Świętych (dawna kaplica św. Marii Magdaleny)

Obraz pochodzi z drugiej połowy XVII w. Przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu świętych, którą adoruje polska szlachta, w narodowych strojach – kontuszach. Nad sceną unosi się Trójca Święta ukazana w półpostaciach, niżej widać Maryję w asyście aniołów.

Wokół N. M. Panny skupiają się przyobleczeni w tuniki święci.

Obok obrazu umieszczone są rzeźby aniołów.

Niegdyś znajdował się tu obraz św. Marii Magdaleny. Niestety obraz ten nie przetrwał do naszych czasów. Obecny pochodzi z Kolegiaty św. Michała.


Fresk na suficie przedstawia uwielbienie św. Marii Magdaleny, która unosi się ku niebu w otoczeniu aniołów trzymających krzyż, naczynie z pachnidłami, wieńce kwiatów, księgę i zwój pergaminowy. Jeden aniołek gra na flecie.


Przechodząc na drugą stronę po naszej lewej stronie umieszczony jest obraz Miłosierdzia Bożego. Szczególnej czci nabrał on, kiedy Ojciec św. poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach podczas kolejnej pielgrzymki do Polski w 2002 r.

Często wierni odmawiają przy tym obrazie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.


Po południowej stronie świątyni na filarze znajduje się ołtarz poświęcony bł. Władysławowi Goralowi, biskupowi i męczennikowi (1898-1945). Po pięciu latach życia obozowego umiera w opinii świętości. Jego przykład zaprasza nas do życia w świętości w każdym czasie i w każdym pokoleniu.

Tak oto znaleźliśmy się w kolejnej kaplicy. Naszym oczom ukazuje się również święty męczennik, pochodzący z Czech.