Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski transparent

W wigilię I niedzieli adwentu, 28 listopada, w sobotę, o godz. 19.00 uroczystą Mszą świętą połączoną z nieszporami Metropolita Lubelski zainaugurował w archidiecezji obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Na tej uroczystość byli obecni przedstawiciele wiernych z poszczególnych parafii i rektoratów Lublina, ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję jubileuszowymi świecami. Podczas Eucharystii, nastąpiło uroczyste zapalenie i błogosławieństwo płomienia jubileuszowych świec.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

1050 rocznica Chrztu Polski

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony, w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen

Zobacz galerię zdjęć