Nieszpory i Msza Święta żałobna za duszę ks. abpa Bolesława Pylaka transparent

10 czerwca ks. abp Wacław Depo przewodniczył wraz z licznie zebranymi kapłanami oraz wiernymi  mszy świętej żałobnej za duszę ks abpa Bolesława Pylaka.