Najnowsza książka o „cudzie lubelskim” transparent

Celem publikacji jest całościowe omówienie zagadnienia cudu lubelskiego jako wydarzenia historycznego i religijnego. Książka stanowi próbę zmierzenia się z ważną kwestią, którą podejmowano kilkakrotnie. Wiele faktów zostanie zweryfikowanych, ale historia ma to do siebie, że nigdy nie będzie opowiedziana do końca.

Zagadnienie cudu lubelskiego rozpatrywane jest w aspekcie historycznym i religijnym. Zgodnie z tym książka została podzielona na dwie części, a każdą z nich poświęcono przedstawieniu innego aspektu. Temat został omówiony z perspektywy historycznej – jako wydarzenie wpisujące się w kontekst dziejów regionu i całego kraju. Obejmuje takie zagadnienia, jak: blokada miasta przez wojsko i milicję, akcja propagandowa w mediach, akcja masówek, wiec „antycudowy”, aresztowania i represje wobec więźniów. Nieodłączny od lipcowych wypadków jest oczywiście aspekt religijny, ukazany za pomocą świadectw, w których świadkowie opisali swoje przeżycia duchowe. W tej części omówiono też kwestię koronacji obrazu jako naturalną konsekwencję kultu religijnego. Zakończenie książki stanowi rozdział, w którym ukazano znaczenie cudu lubelskiego w przestrzeni społecznej aż do współczesności. W trakcie prowadzonych badań okazało się jednak, że duży zbiór dokumentów – świadectw dotyczących tego tematu – stanowi cenny materiał. Wartość tych relacji jest bardzo duża, więc koniecznie należało je wykorzystać. Obejmują one zarówno zapis doświadczeń fizycznych i duchowych bezpośrednich uczestników wydarzeń, jak i świadectwa osób, które w kolejnych latach doświadczyły łask za wstawiennictwem Matki Bożej Płaczącej.

Cud