Nabożeństwo ekumeniczne transparent

W dniach 18-25 stycznia 2021 obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5-9).

W archidiecezji lubelskiej centralne nabożeństwo odbyło się w poniedziałek, 18 stycznia 2021 o godz. 17.00 w lubelskiej archikatedrze pod przewodnictwem naszego metropolity, ks. abpa Stanisława Budzika. Kazanie wygłosił prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski abp Abel.

Materiał i plakaty na Tydzień do pobrania na: https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2021/