Nabożeństwo Ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan transparent

Centralnym obchodom Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archikatedrze lubelskiej przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik.

Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Oprawę muzyczną  uświetnił organista parafii św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – Stanisław Maryjewski oraz schola z Chemin Neuf. W dniach 18-25 stycznia 2023 r. przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku przebiega pod hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17). Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Podczas tego Tygodnia chrześcijanie wielu różnych tradycji i wyznań z całego świata gromadzą się, aby szczególnie modlić się o jedność.