Msza pogrzebowa ks. prof. dr hab. Jerzego Pałuckiego transparent

5 października 2023 roku w archikatedrze lubelskiej ks. abp Stanisław Budzik przewodniczył mszy świętej za duszę ks. prof. dr hab. Jerzego Pałuckiego.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, kapelan honorowy Ojca Świętego, dziekan Wydziału Teologii w latach 2002-2008. Urodził się 26 marca 1955 roku w Goszczanowie, w woj. łódzkim. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1981 roku we Włocławku z rąk biskupa Jana Zaręby.

Z dniem 1 lipca 1981 roku rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Chocień koło Włocławka (1981/83), gdzie przeżył w stanie wojennym zamach – próba zamordowania go podczas katechizacji. Następnie pracował w parafii Uniejów (1983/84). Jesienią 1984 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologii – Instytut Historii Kościoła KUL. W 1988 roku uzyskał stopień „Doktora Nauk Teologicznych w Dziedzinie Patrologii”. Od jesieni 1988 roku studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na Wydziale Historii Literatury Klasycznej i Wczesnochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju od 4 grudnia 1990 roku rozpoczął pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL (Redakcja Encyklopedii Katolickiej) i równocześnie prowadził zajęcia na Wydziale Teologii KUL dla studentów kursu wyższego. W czerwcu 1991 roku otrzymał etat asystenta dydaktyczno-naukowego na Wydziale Teologii KUL. 16 maja 1996 roku zakończył przewód habilitacyjny. Od 15 lutego 1997 roku był kierownikiem Katedry Patrologii Łacińskiej. Na posiedzeniu w dniu 6 marca 1998 roku Senat Akademicki podjął wniosek o zatrudnienie go na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  W latach 1998-2002 był prodziekanem, a w latach 2002-2008 dziekanem Wydziału Teologii KUL. W dniu 23 lipca 2008 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Zmarł w dniu 2 października 2023 r.