Konserwacja dachu Archikatedry transparent

Prace konserwatorskie i naprawcze dachu bocznych naw Archikatedry Lubelskiej sfinansowane przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,  spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.