Jubileusz 55-lecia kapłaństwa transparent

24 czerwca 2023 roku  ks. bp  Mieczysław Cisło przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w Narodzenie św. Jana Chrzciciela, w czasie której dziękowaliśmy za kapłanów, którzy w 1968 roku z rąk bpa Piotra Kałwy przyjęli święcenia kapłańskie.

Na zakończenie mszy świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wypraszając Bożego błogosławieństwa dziękowaliśmy w uroczystym TeDeum za kolejny rok życia.

Retransmisja mszy świętej na stronie parafii archikatedralnej