Intencje Mszy św. transparent

Odpowiadając na liczne zapytania dotyczące sposobu zamawiania intencji Mszy świętej w naszym sanktuarium informujemy, że można to uczynić telefonicznie, w godzinach urzędowania kancelarii (81 532 11 96), albo drogą mailową (lewand51@gmail.com).

Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w liturgii mają osoby, które zamówiły intencje. Istniej też możliwość uczestnictwa  przez Internet.