Idźcie i głoście transparent

Tematy i przesłanie wydarzeń roku duszpasterskiego 2016-2017:

Idź i głoś, bo z rodu Boga jesteś.

Pogłębienie świadomości chrztu jako obdarowania i swojej tożsamości chrześcijańskiej

 

Idź i głoś, bo jesteś królem, prorokiem i kapłanem

Pogłębienie świadomości chrztu jako misji i obudzenie zapału do jej pełnienia w łączności z Jezusem Chrystusem Królem, Prorokiem i Kapłanem.

 

Idź i głoś przez małość, bliskość, konkret

Odkrywanie i uobecnianie Boga w konkrecie

 

Idź i głoś przez otwieranie swoich drzwi

Odkrywanie obecności Boga w moich ograniczeniach i ranach

 

Idź i głoś przez pisanie Ewangelii życiem

Odkrywanie swego życia jako kolejnych kart Ewangelii