Proboszcz

  • ks. Krzysztof Kwiatkowski od roku 2022

Wikariusze

  • Łukasz Trzciński od roku 2017
  • Piotr Wojtysiak od roku 2020
  • Hubert Wysmulski od roku 2021
  • Krzysztof Flis od roku 2021

Rezydenci

  • Ryszard Lis od roku 1986
  • Piotr Skwira od roku 2014
  • Michał Zybała od roku 2015
  • Jerzy Ćwik od roku 2017
  • Adam Lewandowski od roku 2022