Dialog drogą budowania więzi transparent

24 kwietnia w drugą Niedzielę Wielkanocną w katedrze w prezbiterium zostanie ustawiony obraz Jezusa Miłosiernego.Chrystus, Wcielone Słowo Ojca przychodzi do nas z darem nowego życia. Uczy nas nieustannie dialogu: słucha, rozumie, dzieli się Sobą. Pragnie, byśmy podejmowali dialog, którego celem jest budowanie więzi w małżeństwie, rodzinie, w społeczeństwie.

Po błogosławieństwie kończącym liturgię Mszy świętej, zachęcamy do wykonania gestu błogosławieństwa bliskich nam osób, żony, męża, dzieci czy stojącej obok osoby. Boże błogosławieństwo jest znakiem dobroci i czułości Boga, który niejako chce powiedzieć: Dobrze, że jesteś. My także w tym geście chcemy przekazać innym to Boże błogosławieństwo. Można wówczas powiedzieć: Niech cię Bóg błogosławi. Następnie zapraszamy rodziny i wszystkich obecnych, by podeszli do obrazu Jezusa Miłosiernego. Tam otrzymają zasady dialogu wypisane na magnesie. Najlepiej umieścić go w domu w widocznym miejscu tak, by stawał się zachętą do codziennego dialogu.