Sakrament chrztu

Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W Archikatedrze lubelskiej udziela się chrztu w I i III niedzielę miesiąca, oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, podczas mszy świętej o godz. 13.00.

Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem (przed wspomnianymi świętami trzy tygodnie wcześniej). Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w parafii archikatedralnej katecheza taka odbywa się w każdy czwartek przed I i III niedzielą miesiąca, o godz. 20.00, w sali obok kancelarii). Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza Lublina mogą złożyć podpisy w dniu chrztu, w godz. 12.00 – 13.00

Prosimy o punktualne przybycie na liturgię chrzcielną oraz o zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

W Archikatedrze na zakończenie roku jest odprawiana Msza święta w intencji dzieci, które w mijającym roku przyjęły sakrament chrztu.

W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów wideo).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary, chrzest może zostać odłożony.