Bierzmowanie dorosłych 16 czerwca transparent

W związku z licznymi zapytaniami o najbliższe bierzmowanie dla dorosłych w archikatedrze, przypominamy niezbędne informacje:

  • bierzmowanie odbędzie się 16 czerwca
  • zapraszam kandydatów i świadków na godzinę 17.30 do sali nr 2 obok kancelarii parafialnej – proszę o punktualność
  • niezbędne dokumenty dla kandydata to, akt chrztu, pozwolenie z parafii zamieszkania na bierzmowanie, zaświadczenie o odbytym przygotowaniu
  • kandydat ma obowiązek wcześniejszego odbycia spowiedzi św. i bycia w stanie łaski uświęcającej (takiej możliwości nie mają osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i konkubinacie)
  • proszę o przemyślany wybór imienia świętego patrona
  • proszę o wzięcie długopisów
  • kandydatów proszę o godny i odświętny strój odpowiedni do niniejszej uroczystości
  • świadek bierzmowania powinien posiadać zaświadczenie z parafii, że może pełnić tę funkcję i być po odbytej spowiedzi św. poświadczonej podpisem spowiednika
  • proszę o punktualność

ks. Piotr S.