Apel Duchowego Pielgrzyma transparent

Uczestników Duchowej Pielgrzymki zapraszamy do archikatedry, gdzie każdego dnia (3 – 14 sierpnia) podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy łączyć się duchowo z wędrującymi, a w czasie apelu, przed Obrazem Matki Bożej Płaczącej, będziemy zawierzać Maryi utrudzonych pielgrzymów.

Modlitwa duchowego pielgrzyma

 

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w ich intencji. Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki.

Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen.