100 lat Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie transparent

24 listopada 2017 roku abp Stanisław Budzik odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie. Oprawę liturgiczną i muzyczna przygotowali uczniowie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie została powołana do życia przez władze austriackie latem 1917 roku. Lekcje rozpoczęły się 3 września 1917 roku w wynajętym lokalu przy ulicy Lubartowskiej 18. Pierwszą kierowniczką szkoły była pani Maria Borawska. Około 1925 roku szkoła przeniosła się do innego budynku przy ulicy Karmelickiej 3. Wynajęto również dodatkowe sale lekcyjne przy ulicy Niecałej 3 i Niecałej 6. Przez kilkanaście lat uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowego. Dopiero od roku szkolnego 1935/36 wraz dziećmi żydowskimi uczyły się w niej dzieci polskie. W roku 1926 szkoła otrzymała imię działacza Sejmu Wielkiego – Mateusza Butrynowicza. Podczas II Wojny Światowej na polecenie władz niemieckich skreślone zostały z list uczniów dzieci pochodzenia żydowskiego. Wbrew zakazowi Niemców uczono tu j. polskiego, geografii i historii Polski. W 1955 roku szkoła wprowadziła się do budynku przy ul. Niecałej, a w 1965 roku  nadano szkole imię Partyzantów Lubelszczyzny, a rodzice ufundowali dla szkoły sztandar, który do dzisiaj towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości. Dzisiaj działa wiele kół zainteresowań, uczniowie z powodzeniem biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach sportowych i przeglądach artystycznych. Działa Drużyna Harcerska, która w swojej działalności otaczała również swoją opieką grób Nieznanego Żołnierza. W Szkole Podstawowej nr 24 działał zespół pieśni i tańca „Cekina”, natomiast od 1991 roku działa zespół wokalno-instrumentalny „ Music Friends”.

Jeden z uczniów w swoim wierszu napisał:
„Partyzanci Lubelszczyzny –
nasza szkoła nosi ich miano,
by o nich nigdy nie zapomniano,
o Partyzantach, co za nas walczyli…”

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły

Maria Borawska – 1917-1930
Maria Kiejsman – 1930-1932
Maria Nowicka – 1932-1954
Czesław Metera – 1954 – 1955
Franciszek Beister – 1955-1960

Kazimierz Hyczewski – 1960 -1964
Krystyna Kucharska – 1964-1966
Jan Madoń – 1966-1968
Halina Łopacka – 1968-1970
Leontyna Okoń – 1970-1986
Helena Olender -1986- 1999
Irena Pogoda – 1999-2017
od 2017 – Barbara Wanat