Grupa 20 osób modlących się codziennie na różańcu. Każda z nich odmawia jedną dziesiątkę – razem cały różaniec. Modlą się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego

Wspólna modlitwa i zmiana tajemnic:

pierwsza niedziela miesiąca
godz. 16:30
Archikatedra