Zmartwychwstanie Jezusa to wydarzenie historyczne, a równocześnie nadprzyrodzone. Jest ono przejściem ze stanu śmierci do życia poza czasem i przestrzenią. Potwierdza bóstwo Jezusa, niejako pieczętuje wszystkie Boże obietnice i stanowi podstawę nadziei na nasze przyszłe zmartwychwstanie i życie wieczne. Przemienione ciało Zmartwychwstałego Chrystusa jest miejscem, w którym ludzie są wprowadzani we wspólnotę z Bogiem i między sobą.

W Zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg radykalnie wkroczył w historię przetwarzając ją i nadając jej nowy, boski wymiar. Poprzez posłuszeństwo Jezusa woli Ojca objawia się nieskończona moc miłości Trójcy, która zwycięża grzech i śmierć oraz prowadzi nas do pełni życia. Uczestniczymy w tym przez wiarę i miłość.

W jakich konkretnych wydarzeniach mego życia doświadczyłem przemieniającej mocy miłości Boga?