Złoty Jubileusz s. Elżbiety Malesy transparent

7 października 2017 roku ks. bp Ryszard Karpiński przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z okazji złotego jubileuszu życia zakonnego siostry Elżbiety Malesy ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.
W czasie Mszy Świętej siostra Elżbieta odnowiła śluby zakonne i dziękowała za dar życia i powołania oraz za zadania, do których jest powołana.

Siostry Służebniczki dla ukazania swojej duchowości i stylu pełnionej służby posiadają logo, które jest znakiem ich wspólnoty zakonnej. Logo przyjęte w obecnej wersji wywodzi się ze znaku, który pozostawił służebniczkom w formie graficznej założyciel bł. Edmund w swoim „Dzienniku” (4.IV.1855).  Połączenie dwóch monogramów – Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny-  wskazuje na znaczenie więzi miłości pomiędzy człowiekiem a Zbawicielem. Na tle monogramu „P” zarysowuje się litera „M”, która jest monogramem imenia Najświętszej Maryi Panny. Połączenie to podkreśla także udział Maryi w dziele zbawienia.

Przesłanie charyzmatu Sióstr Służebniczek można odczytać jako drogi prowadzącej w Jezusie Chrystusie do Ojca przez naśladowanie najbardziej radykalnej w wierze i bliskiej Bogu osoby ludzkiej – Jego Matki. Tak wyznaczona droga duchowa rodzi pragnienie całkowitego powierzenia Chrystusowi swojego życia i oddanie Mu do dyspozycji wszystkiego co nas stanowi, co znajduje swój wyraz w kluczowym dla nas słowie – służba.