Zakończenie peregrynacji kopii Krzyża Trybunalskiego transparent

4 lipca 2020 roku ks. abp Stanisław Budzik przewodniczył mszy dziękczynnej za duchowe owoce misji i peregrynacji kopii Krzyża Trybunalskiego.

W archidiecezji lubelskiej dobiegł końca projekt ewangelizacyjny „Źródło” połączony z peregrynacją kopii Krzyża Trybunalskiego. Przez sześć lat misje ewangelizacyjne objęły wszystkie parafie. Wielkie dzieło Nowej Ewangelizacji rozpoczęło się w marcu 2014. W dniu dzisiejszym wspólnota Kościoła dziękowała Bogu za duchowe owoce misji i peregrynacji: za Słowo Boże, które napełniało i przemieniało ludzkie serca, za pogłębienie wspólnoty parafialnej gromadzącej się wokół Chrystusowego Krzyża, za każde poruszenie, dokonane przez Ducha Świętego w ludzkich sercach, za powroty wielu wiernych oddalonych dotąd od Chrystusa i Kościoła. Dziękujemy rodzinom, które gościły ewangelizatorów w swoich domach i wszystkim, którzy tworzyli dobrą atmosferę wokół tego dzieła.

Na ręce księdza Michała Zybały, koordynatora dzieła Nowej Ewangelizacji, ks. abp Stanisław Budzik złożył serdeczne podziękowanie dla wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich ewangelizatorów, którzy czynnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, głosząc słowem i przykładem Radosną Nowinę o Bogu, który w Jezusie Chrystusie jest szczęściem i zbawieniem człowieka.

Najważniejszym celem tej ewangelizacji było spotkanie z Jezusem Chrystusem jako Bogiem żywym, obecnym w historii człowieka. Drugim: stworzenie w parafii wspólnoty żywej wiary oraz danie ludziom oferty pogłębiającej wiarę w postaci rekolekcji zamkniętych, kursów, warsztatów w jednym z ośrodków rekolekcyjnych archidiecezji. Trzecim: integracja środowiska świeckich i duchownych, którym leży na sercu nowa ewangelizacja. Rekolekcje miały charakter kerygmatyczny, ich celem było ogłoszenie orędzia zbawczego i doprowadzenie uczestników do żywego spotkania z Chrystusem.  Oprócz głoszenia Ewangelii, uczestnicy zapraszani byli do przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez: sakramenty pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, dzielenie Słowem Bożym, słuchanie świadectw.