Zakończenie Oktawy Bożego Ciała transparent

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała zostało odprawione nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, następnie wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy usytuowanych wewnątrz archikatedry.

Na zakończenie procesji przed Najświętszym Sakramentem, wraz z parafialnym zespołem synodalnym, modliliśmy się o podjęcie wspólnej drogi budowania Kościoła jako Domu i Szkoły Komunii. Następnie podczas koncelebrowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Ryszarda Podpory dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii.