Zakończenie Oktawy Bożego Ciała transparent

15 czerwca 2023 r ks. proboszcz Krzysztof Kwiatkowski przewodniczył w archikatedrze lubelskiej nabożeństwu na zakończenie oktawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

W liturgii rzymskiej Oktawa Uroczystości Bożego Ciała istniała od 1955 roku, jednak później została zniesiona przez papieża Piusa XII. Na prośbę polskiego Episkopatu został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy tej uroczystości. W dzień kończący oktawę Bożego Ciała święcone są również wianki wykonane z kwiatów i ziół.