1. Dziś, 22 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Podczas Mszy świętej o godz. 11.30 będziemy modlić się w intencji naszego organisty p. Stanisława Maryjewskiego oraz członków chóru Archikatedry Lubelskiej z jej dyrygentem prof. Grzegorzem Pecką.
  2. W środę 18 listopada pożegnaliśmy śp. ks. Piotra Sikorę, wieloletniego wikariusza naszej parafii. Dziękujemy za liczny udział we Mszy świętej pogrzebowej, modlitwy i przyjęte Komunie święte. Dziękujemy za wzruszające świadectwa przedstawicieli prawników i nauczycieli dotyczące posługi ks. Piotra. Dziękujemy za zamówione Msze święte od przyjaciół i  uczestników pogrzebu. Terminy zamówionych Mszy świętych możemy znaleźć na stronie internetowej parafii.

 

 

Słowo życia

 

 

Weźcie w posiadanie Królestwo,

przygotowane dla was od założenia świata

 

Jeśli idziemy przez życie razem z Chrystusem, Dobrym Pasterzem, każdego dnia doświadczamy Jego czułej troski i pragniemy Mu służyć w naszych braciach, spragnionych łaski i miłości. Na końcu czasów staniemy przed Chrystusem – Sędzią, który uwiarygodni naszą miłość i otworzy przed nami podwoje swojego Królestwa.

Umocnieni Słowem i Ciałem Pańskim, prośmy o Boże błogosławieństwo na trud wzrastania w miłości.