1. Jutro podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.

2. W czwartek, 19 listopada o godz. 20.00 odbędzie się spotkania Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.

3. Przyszła niedziela jest Uroczystością Chrystusa Króla. Jest to patronalne święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. W przeddzień uroczystości, w sobotę o godz. 12.30 w archikatedrze zostanie odprawiona uroczysta Msza święta.

4. Dziś, wychodząc z katedry, będzie można złożyć ofiarę na rzecz KUL. Zachęcamy do wsparcia naszej uczelni.

Słowo życia
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym
Błogosławieni są ci, którzy w szarej codzienności dnia trwają na modlitwie i w wiernym wypełnianiu swoich obowiązków. Oni są zawsze gotowi na powtórne przyjście w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Nakarmieni Słowem i Ciałem Pańskim, prośmy o błogosławieństwo, aby nasza codzienność była wypełniona Bogiem.