1. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 11.30 ksiądz arcybiskup dokona(ł) uroczystego zamknięcia bramy miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za łaskę Jubileuszu, za wszystkich, którzy przekroczyli bramę miłosierdzia i doświadczyli czułości Boga, za każdy nasz gest miłości sprawiający, że miłosierdzie staje się obecne w świecie.
  2. Dziś w całym Kościele obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w Iraku. Chcemy wspierać duchowo i materialnie tych, którzy z powodu imienia Jezusa są prześladowani, wypędzani ze swoich domów dlatego, że są chrześcijanami.
  3. W środę 16 listopada podczas Mszy świętej o godz. 19.00 biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  4. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla, podczas każdej Mszy świętej dokonamy aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na zakończenie Mszy świętej, po błogosławieństwie kończącym liturgię, wszyscy obecni zostaną zaproszeni do przyjęcia namaszczenia. Ten gest ma nam przypomnieć sakramentalne namaszczenie w czasie chrztu świętego. Wówczas zostaliśmy włączeni w misję Jezusa Chrystusa Kapłan, Proroka i Króla. Następnie otrzymamy dowód – deklarację potwierdzającą chęć wypełnienia ofiarowanej nam misji.
  5. Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej i KSM, dlatego w sobotę, Pasterz Archidiecezji będzie celebrował o godz. 14.00 w ich intencji uroczystą Mszę świętą.

 

Słowo życia

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

 

Chrześcijanin nie pyta kiedy nadejdzie dzień sądu Bożego, bo wie że dokonuje się on codziennie. Cierpliwie i wiernie wypełnia swoje obowiązki powierzając się Bogu i licząc na Jego łaskę.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, uczmy się przyjmować z wdzięcznością każdy nowy dzień i czynić go cząstką naszej wieczności.