1. W związku z Dekretem Metropolity Lubelskiego zarządzającym wybory do parafialnych rad duszpasterskich, przypominamy iż rada ta jest ciałem doradczym, które czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego wspólnoty parafialnej. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do rady na piśmie. Kartki z danymi kandydatów należy przekazać księdzu proboszczowi lub innym kapłanom. Członkami rady mogą być jedynie pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i są znani z życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 listopada br.
  2. W poniedziałek o godz. 19.00 Arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczyć będzie Mszy świętej z nieszporami w intencji zmarłych biskupów i kapłanów.
  3. W środę przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
  4. W piątek 11 listopada – Święto Niepodległości Ojczyzny. O godz. 10.00 Metropolita Lubelski odprawi Mszę świętą z udziałem przedstawicieli władz miasta, szkół, kombatantów i związków zawodowych. Na ten dzień ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
  5. Ofiary złożone dziś na tacę są przeznaczone na wsparcie budowanych na terenie diecezji nowych kościołów. Serdeczne Bóg zapłać!
  6. W kościele św. Piotra (dawniej jezuickim, naprzeciw archikatedry) w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 odbywają się katechezy dla dorosłych i młodzieży. Członkowie wspólnot neokatechumenalnych, którzy głoszą te katechezy chcą skierować słowo zaproszenia.

Słowo życia

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;

wszyscy bowiem dla Niego żyją

W życiu i śmierci należymy do Boga. Tylko ten, kto jest wierny Bogu, zmartwychwstanie do nowego życia, które nigdy się nie skończy.

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas, abyśmy nie ulegali pokusie życia bez Boga, ale w Nim odnajdywali najgłębszy sens naszych działań.

6 listopada 2022 r.