1. Jutro przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w archikatedrze będą odprawiane w porządku Na lubelskich cmentarzach przy ul. Lipowej, Unickiej oraz na Majdanku główne uroczystości rozpoczną się o  godz. 12.00. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny.
  2. We wtorek, 2 listopada w dzień Zaduszny, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali jak w dni zwykłe, główne: godz. 9.00 i 19.00. Katedra jest miejscem pochówku wielu zmarłych. O godz. 18.00 przejdziemy w procesji wewnątrz świątyni modląc się za zmarłych biskupów, fundatorów i wszystkich pochowanych w  kryptach a także za poleconych w wypominkach.
  3. W środę 3 listopada o godz. 10.00 odbędzie pogrzeb śp. ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego. Wieczorem, z racji trzeciego dnia miesiąca, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Bystrzyca. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy modlić się za ks. Huberta Wysmulskiego z okazji jego imienin. Liturgii będzie przewodniczył ksiądz biskup Józef Wróbel.
  4. W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. O godz. 17.00 odprawimy Mszę św. z udziałem dzieci, godzinę wcześniej zapraszamy je na spowiedź.
  5. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. Kartki wypominkowe, znajdują się w kruchcie świątyni, wypełnione – prosimy składać w zakrystii. Codziennie o godz. 18.15 a w niedziele o godz. 18.00 odprawiamy różaniec, modląc się z zmarłych poleconych w wypominkach.
  6. W kruchcie katedry siostry służebniczki rozprowadzają kalendarze misyjne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na budowę szkoły w Chamuka w Zambii.
  7. Zachęcamy do udziału w katechezach dla dorosłych, które są głoszone kościele św. Piotra (ul. Królewska 9). Prosimy przedstawicieli drogi neokatechumenalnej o kilka słów zachęty.
Słowo życia

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Chrystus otwiera nam oczy na miłość Boga, która nie ma granic. Ten, kto widzi ją w swoim życiu, potrafi miłować Boga w drugim człowieku.

Niech będzie wywyższony Bóg, nasz Pan i Zbawca i niech nam błogosławi, abyśmy otwierali się na Jego miłość i żyli nią na co dzień.