XXX rocznica powstania Chóru Archikatedralnego transparent

Obchody powstania Chóru Archikatedry Lubelskiej z 1998 roku rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego.  Pierwszy koncert odbył się 16 października. Założycielem i pierwszym dyrygentem Chóru był dr Mirosław Ziomek.

Od 2003 roku Zespół prowadziła p. Emilia Telega, a od grudnia 2011 roku pracę z Chórem podjął prof dr hab. Grzegorz Pecka. Chór Archikatedry Lubelskiej występuje zarówno w Polsce jak również poza granicami naszego kraju jak np. Niemczech, Paryżu, Szwecji. Przez 30 lat istnienia Zespołu swoje pasje śpiewacze realizowało w nim ponad 200 osób. Znajdowali się wśród nich zarówno amatorzy jak również osoby posiadające wykształcenie muzyczne.

Zostały wręczone również odznaczenia, wyróżnienia i nagrody zarówno od Prezydenta miasta Lublin jak również Urzędu Marszałkowskiego.