1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym sanktuarium będą odprawiane w porządku niedzielnym.
  2. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret dotyczący odpustu. Dotychczas odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych był ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada. W tym roku odpust za zmarłych można będzie uzyskać przez dowodnie wybrane osiem dni listopada.
  3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli również uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko odmówią modlitwy za zmarłych, łącząc się duchowo z wiernymi nawiedzającymi miejsca święte, wyrzekną się wszelkiego przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, oraz postanowią, kiedy będzie to możliwe, spełnić trzy zwyczajne warunki. (spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
  4. Od 2 do 28 listopada w modlitwie Kościoła będziemy polecali Miłosierdziu Bożemu zmarłych. Ich imiona prosimy napisać na kartkach wspominkowych umieszczonych w kruchcie katedry, następnie złożyć je zakrystii lub w kancelarii. Można też przesłać drogą mailową zaznaczając datę. Tego dnia (o godz. 18.15 – w dni zwykłe, w niedziele o 18.00) zachęcamy do wspólnej modlitwy w katedrze, lub w domu, łącząc się duchowo poprzez transmisję internetową.
  5. Dziękujemy za wszelkie wsparcie parafii duchowe i materialne.

 

 

Słowo życia

Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem,

i bliźniego swego jak siebie samego

Potrzeba spojrzenia miłości, aby usłyszeć krzyk i wołanie biednych. Posiadają je ci, którzy Boga miłują ponad wszystko i służą Mu, otwierając wielkodusznie swoje serce dla braci.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy dzień po dniu żyli dla miłości i oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa.