1. Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy. Pod takim hasłem obchodzony jest dziś w Kościele Światowy Dzień Misyjny. Zachęcamy do modlitwy w intencji misjonarzy. W naszym sanktuarium przez cały tydzień podczas nabożeństwa różańcowego, będziemy Bogu polecali tych, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa.
  2. We wtorek będzie gościć w archikatedrze siostra Nulla ze wspólnoty sióstr Uczennic Krzyża, która została uzdrowiona za wstawiennictwem bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie odbędzie się po Mszy świętej wieczornej.
  3. Z radością informujemy, że w najbliższy czwartek o godz. 19.45 rozpoczynamy cykl spotkań w ramach Szkoły Słowa Bożego. Medytację na kanwie tekstu z XXXI Niedzieli Zwykłej poprowadzi ks. prof. Mirosław Wróbel. Serdecznie Zapraszamy. Więcej informacji na temat propozycji Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Lubelskiej znajdziemy na stronie internetowej.
  4. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. Kartki wypominkowe, znajdują się w kruchcie świątyni, wypełnione – prosimy składać w zakrystii.
  5. Dziękujemy ks. Attila Honti za wygłoszone Słowo Boże. Ks. Attila jest założycielem i dyrygentem zespołu Pueri Cantores Lublinenses, który tak często uczestniczy w podniosłych uroczystościach w archikatedrze. Zachęcamy do wsparcia dzieła jakie prowadzi poprzez zakup płyt z nagraniami zespołu.

 

Słowo życia

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną

 

Jezus, obecny w Eucharystii, dotyka swoją uzdrawiającą miłością nas, którzy wychodzimy Mu na spotkanie. Oświeca nasze ciemności światłem swojej Ewangelii.

Przyjmijmy błogosławieństwo Boga, abyśmy oczyma wiary patrzyli na to wszystko, co będzie udziałem nas i naszych bliskich w zbliżającym się tygodniu.