1. Dziś w całej Polsce prowadzona jest zbiórka do puszek zasilająca Fundację Episkopatu Polski „Dzieło nowego tysiąclecia”, która służy młodym Polakom, pochodzącym ze środowisk ubogich w ich edukacji i rozwoju. Dziś też, z okazji Dnia Papieskiego i zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej, o godz. 17.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński odprawi Mszę świętą w intencji pracowników placówek oświatowych i wolontariuszy kwestujących na fundusz stypendialny dla młodzieży.

2. W czwartek, 15 października, obchodzimy wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. Karmelici Bosi z klasztoru przy ul. Świętoduskiej zapraszają na Mszę świętą na godz. 18.00.

3. W piątek, 16 października, w rocznicę wyboru św. Jana Pawła II, biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.

4. W piątek i sobotę przybędą do Lublina symbole ŚDM. Tym razem nawiedzą środowiska akademickie. Szczegółowy program w kruchcie katedry.

5. W sobotę o godz. 20.00 odbędzie się koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego z Tarnowa Puellae Orantes. Zapraszamy.

6. Za tydzień będziemy przeżywali pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie parafialne.
W tym dniu każdy będzie mógł otrzymać kalendarz wydarzeń parafialnych na Rok Miłosierdzia. Znajdziemy w nim logo Roku Świętego, jego wyjaśnienie oraz modlitwę.

Słowo życia

Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Prawdziwym bogactwem człowieka jest mądrość, którą znajduje on w Słowie Boga. To ona wzywając do naśladowania Chrystusa i oddania Mu swojego życia, uczy nas widzieć je w perspektywie wieczności.

Niech Bóg nam błogosławi aby nasza codzienna modlitwa stała się dla nas szkołą Jego mądrości.