1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem: Idźcie i głoście. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, odprawiane codziennie o godz. 18.15, podczas którego będziemy Bogu polecali tych, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa. W ciągu Tygodnia Misyjnego włączymy się w inicjatywę Papieskich Dzieł Misyjnych Misyjny Budzik składając ofiary na potrzeby misjonarzy.
  2. Od sześciu lat 22 października jest dniem wspomnienia św. Jana Pawła. Przypominamy, że w naszym sanktuarium w każdy wtorek w ciągu roku, z wyjątkiem nabożeństw okresowych, odprawiamy nabożeństwo do św. Jana Pawła. Modlimy się przez Jego orędownictwo o świętość życia i dar rodzicielstwa do bezdzietnych małżonków.
  3. Dziś przypada szósta rocznica ingresu abp. Stanisława Budzika do archikatedry. Wdzięczną modlitwą obejmijmy posługę Pasterza w naszej archidiecezji.
  4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – czas poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przez cały listopad w modlitwie różańcowej będziemy polecali Bogu naszych bliskich zmarłych. W kruchcie katedry umieszczone są kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona bliskich zmarłych. Wypełnione kartki można składać w zakrystii lub w kancelarii.
  5. Dziękujemy ks. Piotrowi, proboszczowi parafii św. Mikołaja, za wygłoszone słowo Boże i prosimy o wsparcie w dziele odnowy kościoła na Czwartku.

 

Słowo życia

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę

 

Bóg jest jedynym Panem, godnym naszego uwielbienia i czci. Każda władza ludzka pochodzi od Niego i jest służbą drugiemu człowiekowi.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, razem z Matką Bożą Różańcową, dziękujmy Panu za misjonarzy – niezwykłych świadków wiary, za ich wytrwałą nadzieję i trud miłości i prośmy, aby głoszona przez nich Ewangelia zdobywała serca ludzi.