1. W poniedziałek przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Główna Msza święta z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki o godz. 10.30, zaś wieczorem, podczas Mszy świętej o godz. 19.00, ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  2. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. O. Pio.
  3. Gimnazjaliści III klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
  4. Informujemy, że wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy nowy cykl nauk przedmałżeńskich, które będą odbywały się przez pięć kolejnych sobót. Początek: 7 października o godz. 10.00. Spotkania będą prowadzone metodą warsztatową. Zapisy w kancelarii parafialnej.
  5. Z wielką radością rozpoczynamy kolejny rok odnowy naszej parafii. Zgodnie z zaplanowanymi na ten czas wydarzeniami, będziemy chcieli lepiej poznawać Osobę Ducha Świętego. Mamy również nadzieję, że podejmowane w kościele inicjatywy będziemy mogli głębiej przeżywać podczas spotkań w grupach sąsiedzkich. Tematem pierwszego wydarzenia, które odbędzie się  1 października jest: Owoce Ducha – drogą poznania Osoby Ducha Świętego. W najbliższych dniach łącznicy dostarczą do naszych domów list do parafian „Z Maryją ku wspólnocie”.
  6. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złoży ofiarę do puszki na rzecz ewangelizacji w środkach społecznego przekazu.

 

Słowo życia

 

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz nieustannie obdarza nas łaską i zmiłowaniem. Żyjemy dla Boga, gdy z serca przebaczamy naszym braciom. Umocnieni Bożym błogosławieństwem trwajmy w Chrystusie i razem z Nim uczmy się kochać ludzi wybaczając im ich przewinienia.