1. Gościmy dziś osoby związane z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE. Stowarzyszenie możemy wesprzeć ofiarą do puszki w kruchcie katedry.
  2. W poniedziałek 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki. O godz. 10.30 bp Józef Wróbel odprawi Mszę św. z udziałem młodzieży z XXI Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Świętego patrona Polski. Podczas Mszy św. o godz. 19.00 biskup Adam Bab udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  3. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. O. Pio.
  4. Prosimy uczniów klas VIII, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania, o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapraszamy także rodziców dzieci klas III o zgłaszanie ich do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
  5. Chór Archikatedry Lubelskiej wrócił z Vittorio Veneto we Włoszech, gdzie 9 i 10 września 2023 r. wystąpił z koncertami w kościołach w Conegliano i Carpesica, śpiewał także na niedzielnej Mszy św. w katedrze w Serravalle. Więcej informacji na stronie internetowej parafii.
  6. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Migranta i Uchodźcy. Mszę św. o godz. 11.30 odprawi ks. Paweł Zdybel, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Słowo życia

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz nieustannie obdarza nas łaską i zmiłowaniem. Żyjemy dla Boga, gdy z serca przebaczamy naszym braciom.

Niech dar Bożego błogosławieństwa uzdalnia nas do trwania w Chrystusie oraz do życia w miłości wzajemnej i przebaczeniu.

17 września 2023 r.